Home
GO! school De Uilenboom te Vissenaken

Meer nieuws

A33 wint de wedstrijd voor de bouw van de GO! school De Uilenboom te Vissenaken. De nieuwbouw, die zich situeert in het achterin gelegen gebied naast de bestaande school, omvat 6 nieuwe lagere schoolklassen en een turnzaal met bijhorende kleedruimtes en opbergruimte die na de schooluren door derden gebruikt kan worden. De Uilenboom als kenmerkende landschapselement wordt letterlijk en figuurlijk het hart van de site waarrond de schoolgebouwen zich vormen. Een luifel verbindt de nieuwbouw met het bestaande gebouw en versterkt de leesbaarheid van de site. De inplanting van het gebouw zorgt voor verschillende buitensferen waar diverse activiteiten kunnen doorgaan, zowel actief (speelbos, verharde overdekte buitenruimte) als rustig (moestuintjes bij de klassen, atrium). Er werd verder al een voorstel gemaakt naar het toekomstige gebruik van het bestaande gebouw en functies die hier aan gegeven kunnen worden. Dit werd door de jury geapprecieerd. Het nieuwe ontwerp zorgt voor een duurzame benadering van de nieuwbouw, de bestaande school en de buitenomgeving met oog op een toekomstgerichte visie voor de school.