Home
Ploegstraat-Eggestraat te Mechelen

Meer nieuws

A33 wint de wedstrijd voor de vervangingsbouw van 32 naar 43 sociale woongelegenheden aan de Ploegstraat-Eggestraat te Mechelen. Het concept vertrekt vanuit een integrale benadering waarbij we de bestaande versnippering van de site wegwerken en alle woongelegenheden betrekken op een attractief binnengebied. De schaal van de bebouwing, waarvan de contouren binnen de bestaande footprint dienen te vallen, sluit aan op de dubbele schaal van de omgeving – een overgangsgebied tussen een voorstedelijke woonwijk en een aantal grootschalige complexen en infrastructuren. A33 versterkt het bestaande groene karakter van de woonenclave, het parkeren wordt gebundeld en gescheiden van de verblijfszones. Er worden doorzonwoningen en -appartementen voorzien en waar mogelijk krijgen de leefruimtes een driezijdig uitzicht teneinde de woonkwaliteit te verhogen.