Home
renovatieopdracht naoorlogse sociale app. Aalst via wedstrijd

Meer nieuws

In een besloten wedstrijd kon a33 de jury overtuigen van de kwaliteit en technische haalbaarheid van haar voorstel voor de (zware) renovatie van een flatgebouw te Aalst dat deel uitmaakt van een groter ensemble. Na een becijferde en beargumenteerde afweging van afbraak en nieuwbouw versus renovatie werd er voortgebouwd op de aanwezige kwaliteiten van het bestaande gebouw.