Home
Restauratie en reconversie van de Panquinsite te Tervuren

Meer nieuws

Door A33 samengesteld team wint prestigieuze wedstrijd restauratie en reconversie van de Panquinsite te Tervuren.
De kazerne Panquin was oorspronkelijk de stoeterij bij het kasteel van de hertogen van Brabant, omstreeks 1750 gebouwd in opdracht van Karel van Lorreinen. Het kasteel werd in 1782 afgebroken door keizer Jozef II. De stoeterij met zijn paardenstallen, koetshuizen, logementen voor het personeel en orangerie is wat de buitenzijde betreft quasi ongewijzigd bewaard gebleven. In 2016 lanceerde de gemeente Tervuren een wedstrijd voor de herbestemming van de site die 3,7 ha beslaat. De bestaande gebouwen met 7.900 m² bruto zijn beschermd als monument en zullen naast hotel en restaurants ook publieke functies bevatten en zullen via een erfpachtformule terug in eigendom van de gemeente komen. Daarnaast is er een uitbreiding met 13.300 m² bruto woonoppervlakte.
Het centrale marsplein wordt heraangelegd en centraal op de site wordt een ecologische en landschappelijke verbinding aangelegd tussen het Warandepark en de Robiano vijvers.
Het onder impuls van a33 samengestelde team ION was laureaat van deze wedstrijd.
Ligging Kastanjedreef, Tervuren
Initiatiefnemer: gemeente Tervuren
Ontwikkelaar ION ism PMV
Stedenbouwkundig concept en herbestemmingsplannen van het historisch complex: a33
Restauratie advies: Koplamp architecten
Planvorming nieuwbouwwoningen en parking: a33 en DEarchitecten
Gevelconcept en presentatie: C+S (It)
Landschapsontwerp: Studiegroep Omgeving
Bouwhistorisch onderzoek: Fenikx
Stabiliteit DAS (Dirk Jaspaert)
Technieken MR engineering (SWECO)
Duurzaamheid: Future Proofed
Uitvoering voorzien 2019-2023
Budget restauratie € 8.000.000 (excl.), nieuwbouw € 21.000.000