Home
sociaal Wonen Walstraat Werchter

Meer nieuws

A33 wint architectuurwedstrijd “sociaal Wonen Walstraat Werchter” voor de nieuwbouw van 27 eengezinswoningen en 33 appartementen.
De opdrachtgever is SWAL (Herent) i.s.m. de gemeente Rotselaar. Het nog onbebouwde terrein van ca 1,5 ha is gelegen in het centrum van Werchter, op een binnengebied achter de Sint-Jansstraat (de hoofdstraat van de gemeente), tussen parochiezaal en gemeentelijke basisschool.
Deze woonuitbreiding staat in het teken van kernversterking en zal o.a. zorgen voor herhuisvesting van gezinnen die nog steeds zonevreemd in een natuurgebied wonen.
A33 heeft ervoor gekozen deze wijk maximaal te integreren in de eigenheid van deze authentieke plattelandsgemeente en ze tegelijk op te vatten als “klimaatwijk” door ze maximaal CO2-vrij en energie-autonoom te maken. Daarom worden alle gebouwen van een maximaal op de zon gericht hellend dak voorzien (PV-panelen en zonneboilers) en worden de mogelijkheden voor wijkverwarming, waar zelfs de school en de aanpalende woningen op kunnen aangekoppeld worden, onderzocht.
Tegelijkertijd wordt er ingezet op een groene en maximaal verkeersvrije openbare ruimte, die zowat de helft van het terrein inneemt. Hierover loopt een fietsroute die het Kerkplein met de school verbindt. Alle voorzieningen worden getroffen om het oppervlaktewater via open wadi’s (die ook een groene en ruimtelijke meerwaarde bieden) in de ondergrond te laten infiltreren. Rustpunten, ontmoetingsplekken en natuurlijke spelelementen zorgen voor maximale bruikbaarheid voor de bewoners en de kinderen van de basisschool.
Opdrachtgever: SWAL
Programma: 60 sociale woningen met 1 tot 4 slaapkamers, omgevingsaanleg
Architecturaal en stedenbouwkundig concept: a33 architecten
Omgevingsaanleg: AvantGarden
Technische installaties: Archimedes
Stabiliteit en EPB: Lisst
Bouwbudget: 8.000.000 €
Omgevingsaanleg: 972.000 €

Hoort bij dit project: