Home
Tichelrei Gent

Meer nieuws

De werf van het project Tichelrei te Gent is gestart. Op donderdag 11 januari gaven voorzitter Guy Reynebeau van WoninGent en schepen Tine Heyse van de Stad Gent het formele startschot voor de renovatie. Het sociaal appartementsblok wordt in zijn oude glorie hersteld. De 110 versleten en kleine appartementen worden vervangen door 85 ruime en energiezuinige appartementen die voldoen aan de hedendaagse woonnormen.

Hoort bij dit project: