Home
LMH-zetel
  • Transformatie van een schoolgebouw tot kantoren

  • Transformatie van een schoolgebouw tot kantoren

  • Transformatie van een schoolgebouw tot kantoren

  • Transformatie van een schoolgebouw tot kantoren

  • Transformatie van een schoolgebouw tot kantoren

Situering: Abtsherbergstraat, Lier

Opdrachtgever: CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting

Studiebureaus: A33

Architect: Feys & Gouvy (inmiddels onderdeel van A33)

Opdracht: transformatie van een schoolgebouw tot kantoren

Uitvoering: 2004

Kostprijs: 300.000 euro (excl. btw)

De Lierse Maatschappij heeft zijn nieuwe zetel ondergebracht in de gymzaal van de voormalige stadsmeisjesschool. Die bevindt zich achteraan een binnenplaats tegen een gemene muur. De gymzaal is het enige gebouwtje dat bewaard is gebleven van de voormalige school. Op de plaats van de andere schoolgebouwen werden 21 sociale woningen, 5 ADL-woningen en een ADL-centrum opgericht.

De huid van het gymzaaltje wordt behouden en los in de ruimte, onder het houten spantendak (vrije ruimte 6.8 m) en los van de bestaande muren, is een nieuw volume geplaatst op sokkel: een gebouw in het gebouw.

Voor een betere lichttoetreding en bezonning werden in de bestaande dakschilden over de volledige lengte lichtstraten getrokken, precies boven de tussenruimte tussen bestaand en nieuw. Door het principe van ‘gebouw in gebouw’ onstaan er ook twee klimaatzones, wat een betere comfortcontrole in het ingebrachte volume toelaat.

Het nieuwe volume werd - gezien de slechte ondergrond - volledig in lichte materialen opgetrokken: stalen structuur, houten draagvloeren, houten wandbekleding.