Home
Materialise
  • Uitbreiding van de kantoren, productie- en magazijnruimtes van Materialise nv met parkeergelegenheid

  • Uitbreiding van de kantoren, productie- en magazijnruimtes van Materialise nv met parkeergelegenheid

  • Uitbreiding van de kantoren, productie- en magazijnruimtes van Materialise nv met parkeergelegenheid

  • Uitbreiding van de kantoren, productie- en magazijnruimtes van Materialise nv met parkeergelegenheid

  • Uitbreiding van de kantoren, productie- en magazijnruimtes van Materialise nv met parkeergelegenheid

  • Uitbreiding van de kantoren, productie- en magazijnruimtes van Materialise nv met parkeergelegenheid

  • Uitbreiding van de kantoren, productie- en magazijnruimtes van Materialise nv met parkeergelegenheid

Situering: Technologielaan Leuven

Opdrachtgever: Materialise

Ontwerper: a33 architecten

Studiebureaus: STABO cvba (stabiliteit/technieken/EPB)

Uitvoering: juni 2017

Materialise is een bedrijf gespecialiseerd in 3D-printing met hoofdzetel in Haasrode. Door hun sterke groei dringt zich een snelle doch kwalitatieve uitbreiding op in dezelfde sfeer als de bestaande gebouwen met een no-nonsense en industriële look. Beton wordt maximaal in het zicht gelaten, efficiëntie en flexibiliteit staan voorop. Een bijkomende moeilijkheid is het ongehinderd verder functioneren van het bedrijf, ook tijdens de werken.

A33 won de wedstrijd voor het masterplan en de architectuuropdracht, waarvan het nieuwe gebouw D de eerste uitvoeringsfase is. Een analyse van de huidige gebouwen en
hun functionele logica heeft geleid tot een kenmerkende gelede opbouw van het nieuwe gebouw en bij uitbreiding van het gehele masterplan.

De eerste laag is een gelijkvloerse, continu doorlopende, flexibel indeelbare productieruimte rond een goed ontsluitbaar centraal magazijn. Deze productie- en magazijnruimte wordt gerealiseerd als een sokkel met er bovenop een tweede maaiveld waarop de overige functies worden ingepland. De tweede laag omvat collectieve ruimtes en kantoren. Compactheid is van groot belang alsook het creëren van lichten en zichten. De bovenbouw ingepland bovenop de productie organiseert zich dan ook rond een opeenvolging van aantrekkelijke, groene patio’s met terrassen, banken, bomen en
groen waarvan de eerste gerealiseerd wordt met de realisatie van gebouw D. Een derde laag binnen het masterplan wordt aangezet in gebouw D onder de vorm van een nieuwe ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling die voor een duurzame oplossing van het
parkeren op de site moet zorgen. De huidige publieke circulatie baant zich een weg naar de eerste verdieping, het niveau van het nieuwe maaiveld. Een ‘publieke’ laag zet dit gegeven verder door en biedt plaats aan alle collectieve ruimtes zoals vergaderruimtes, cafetaria en presentatieruimtes. Het is een ontmoetingsplek tussen de verschillende functies en een ontsluiter van alle verticale trap- en liftkernen naar de onderliggende productieruimtes en de hogergelegen kantoren.

De schaal van het gebouwencomplex wordt genuanceerd door transparante overgangsvolumes tussen de verschillende gebouwen. Deze volumes fundgeren als interne
herkenningspunten en informele ontmoetingsplekken. Een rationeel kolommengrid met maximale overspanningen zorgt voor een flexibel indeelbare structuur voor de kantoren.

Een productie- en kantoorgebouw van dergelijke omvang vereist natuurlijk een doordachte oplossing van de technische installaties. De technische ruimten zijn doelbewust aan de goed bereikbare achterzijde ingeplant, van waaruit een horizontale
dakkoker deze rechtstreeks verbindt met de verticale kokers. Een verhoogde vloer doet dienst als plenum voor de aanvoer van verse lucht en verbergt de elektriciteits- en verwarmingsleidingen. Uitsluitend de koelbalken, lichtelementen en akoestische panelen blijven zo in het zicht.