Home
OCMW Bierbeek
  • Verbouwing en uitbreiding van de OCMW-kantoren

  • Verbouwing en uitbreiding van de OCMW-kantoren

  • Verbouwing en uitbreiding van de OCMW-kantoren

  • Verbouwing en uitbreiding van de OCMW-kantoren

  • Verbouwing en uitbreiding van de OCMW-kantoren

Situering: Bierbeek

Opdrachtgever: OCMW Bierbeek

Studiebureaus: Stabiliteit: ir bureau Desmet, Antwerpen Overige technieken: RCR

Architect: a33

Opdracht: Verbouwing en uitbreiding van de OCMW-kantoren

Uitvoering: Oplevering 2004

Kostprijs: 784.504,31 euro excl. BTW en erelonen

De bestaande kantoren van het OCMW waren gehuisvest in het oud gemeentehuis van Lovenjoel (hoek Stations- en Keizerstraat). Dit gebouw behoort tot het collectief geheugen van de lokale gemeenschap en heeft enige waarde als historisch gebouw. Vòòr de renovatie/uitbreiding waren diverse gebouwen van de technische dienst van de gemeente tegen het oud gemeentehuis aangebouwd. De opdracht bestond uit de verbouwing en uitbreiding van de OCMW-kantoren, rekening houdend met het vertrek van de technische dienst van de gemeente.

Het oud-gemeentehuis werd vrijgemaakt van alle bestaande aanbouwen en werd zo goed als mogelijk in zijn oorspronkelijke staat hersteld. De uitbreiding sluit er respectvol tegenaan met verdiepingshoge glaspartijen en wordt er tegelijk van gescheiden door datzelfde glas. Ook binnenin de nieuwbouw wordt zo het oorspronkelijke volume van het oud-gemeentehuis voelbaar gemaakt.

De bestaande vloerpas van het oud gemeentehuis heeft ook de vloerpas van de uitbreiding bepaald (± 50 cm boven straatniveau). Dat heeft ertoe geleid (een opportuniteit) dat de nieuwe toegang via een hellingbaan bediend wordt en dat de uitbreiding als een zwevend volume is opgevat. Het verhoogt – samen met de witte kleur – de “lichtheid” van het gebouw.
Tegenover het statige gemeentehuis wordt met de uitbreiding een hoge graad van abstractie geplaatst (wit, grote uitsnijdingen, …) met een duidelijk onderscheiden vorm, hoogte en kleur.

Het globale beeld langs de Stationsstraat - hoofdstraat van Lovenjoel - blijft zoals het is: enkel een opening tussen de tuinmuur en het oude gemeentehuis laat de voorbijganger een glimp opvangen van het nieuwe gedeelte.
De grote openingen in de nieuwbouw waarachter de kantoren schuilgaan komen tegemoet aan de “open huispolitiek”. Draaiende luiken aan de straatzijde (Keizerstraat) waar ook de nieuwe toegang is gesitueerd zorgen ervoor dat die openheid niet gênant wordt voor gebruikers en bezoekers.
De achterzijde van de kantooruitbreiding geeft uit op een grote geprivatiseerde en heraangelegde tuin; die wordt verder begrensd door de originele tuinmuur aan de Stationsstraat en een carportconstructie in metaal. In de tuin is o.a. voorzien in een ruim terras in de zon, aansluitend op de keuken/refter van het gebouw.