Home
Barbarahof
  • Woningbouwproject in het centrum van leuven

  • Woningbouwproject in het centrum van leuven

  • Woningbouwproject in het centrum van leuven

  • Woningbouwproject in het centrum van leuven

  • Woningbouwproject in het centrum van leuven

  • Woningbouwproject in het centrum van leuven

  • Woningbouwproject in het centrum van leuven

  • Woningbouwproject in het centrum van leuven

  • Woningbouwproject in het centrum van leuven

  • Woningbouwproject in het centrum van leuven

Situering: Barbarastraat, Leuven

Opdrachtgever: Barbarahof NV (Resiterra (Heijmans / KBC) en CFE Immo)

Architect: a33 – De Gregorio & Partners

Ontwerp:2003-2006

Opdracht: Circa 215 woon-entiteiten beperkt aangevuld met handel en horeca

Uitvoering: 2007-2011

Door de verhuis van de KBC-groep uit het centrum van Leuven komen de Boerenbondparking en omliggende kantoren vrij.
De Gregorio & Partners (ism met Technum en A33) maakte een inrichtingsplan op
dat de nadruk legt op wonen (diverse woontypologieën) aangevuld met handel en wonen.
A33 staat in voor het ontwerp van de nieuwbouw van 9 eengezinswoningen (fase 1) en de transformatie van het kantoorgebouw van KBC tot 91 appartementen en studio’s. (fase 3)

Functionaliteit van het concept

Het project respecteert de logica van de historische binnenstad met zijn kenmerkende stratenpatroon, gesloten bouwblokken en pleinen maar geeft er een hedendaagse invulling aan. Zo wordt het parkeren ondergronds georganiseerd zodat de publieke ruimte maximaal beleefd kan worden zonder in te boeten aan gebruikscomfort.

Duurzaamheid

Aandacht voor energie, milieu en duurzaam bouwen vormen een constante in het project, zonder dat hierbij toegevingen gedaan worden aan comfort, akoestiek of gebruiksvriendelijkheid van het gebouw.

Visuele kwaliteit van het gerealiseerde project, schaalgevoeligheid en belevingswaarde

De gehavende bouwblokken worden hersteld binnen het bestaande historische stratenplan.
De Dijle wordt geherwaardeerd, een nieuw stedelijk plein wordt gecreëerd.
De architectuur is hier geen element op zich maar een middel om de publieke ruimte te versterken.