Home
Brouwershaven
  • Wonen en parkeren in het centrum/bij het park/bij het station

  • Wonen en parkeren in het centrum/bij het park/bij het station

  • Wonen en parkeren in het centrum/bij het park/bij het station

  • Wonen en parkeren in het centrum/bij het park/bij het station

  • Wonen en parkeren in het centrum/bij het park/bij het station

  • Wonen en parkeren in het centrum/bij het park/bij het station

  • Wonen en parkeren in het centrum/bij het park/bij het station

Situering: OLV-straat, Herent

Opdrachtgever: TV Ter Wildeman – Van Roey

Studiebureaus: Meijer (stabiliteit), O2 Consult (technieken)

Architect: a33 (mmv Atelier O2)

Opdracht: Nieuwbouw 120 appartementen/studio’s + ruime ondergrondse parkings


Uitvoering: 2007-2009

Kostprijs: 12.000 000, 00 euro excl. BTW en erelonen

Inplanting / schaalgevoeligheid / functionaliteit


Brouwershaven staat voor kwalitatief wonen in het centrum van Herent aansluitend op het gemeentelijk park. 
Uitgangspunt is de toegankelijkheid van en de verhouding met dat park. Centraal op de site wordt dan ook vanaf de sporen en het station een voorplein met een poortgebouw naar het park gerealiseerd. Dat voorplein fungeert tegelijkertijd als ontmoetingsplaats, spelplaats en buurtplein.
Langs de historische dorpsstraten wordt bebouwing vanaf de bestaande gebouwen doorgetrokken, teruggetrokken langs het voorplein en aangesloten op het eerder vernoemde poortgebouw.
Dat gebeurt niet op continue wijze: er wordt met 4 verdiepingen hoge oost-west stroken en lagere volumes naar het zuiden gespeeld om maximaal zon en licht toe te laten in de groene binnengebieden, waarnaar zich de meeste woonentiteiten oriënteren. Teruggetrokken dakopbouwen in zink verschijnen op de hoge stroken voor zover compatibel met de context.
Langs de spoorweg worden ter hoogte van de hogere stroken specifieke koppen gerealiseerd die de plek zelf en Herent een gezicht en identiteit geven vanaf de trein.

Onder het complex is een ruime ondergrondse parking die de lokale behoefte moet dekken. De toegangshelling wordt op specifieke wijze geïntegreerd op het voorplein en onder het poortgebouw.

Visuele kwaliteit

De volumes zorgen samen met de materiaalkeuze voor een sterk samenhangend geheel. Een donkere baksteen kleurt de schil langs het publieke domein. Zij wordt ter hoogte van de lagere volumes beperkt tot een zwevende borstwering onder betonnen luifels om maximaal licht en zon toe te laten naar de woonunits in die volumes en ruimte te laten voor etalages van winkels. Dit zorgt voor een specifieke volumetrie en gevelopbouw naar het spoor.
Aan de tuinzijdes worden de gevels getekend door glas en terrassen die een maximale buitenbeleving toelaten.

Duurzaamheid

Een kwalitatieve concentratie van kwalitatieve woningen in de kern bij het park is per definitie een duurzaam concept.
De goede oriëntatie van alle woonentiteiten in functie van zonnewinsten versterkt nog dit duurzaam karakter.
Tegelijkertijd beperken luifels en terrassen de risico’s van oververhitting.
De woonentiteiten kennen een vrije invulling die ook eenvoudig aanpassingen op termijn toelaat.
Regenwater wordt gebufferd, herbruikt en geïnfiltreerd.