Home
Groenedijk (Tréfil Arbed 2)
  • Nieuwbouw van 32 appartementen

  • Nieuwbouw van 32 appartementen

  • Nieuwbouw van 32 appartementen

Situering: Site Tréfil Arbed Noord , Gent

Opdrachtgever: Urban Link

Studiebureaus: Stabiliteit: Ir. Terryn

Architect: a33

Ontwerp:2009-2010

Opdracht: 32 appartementen met gemeenschappelijke parkeergarage

Uitvoering: 2011-2012

Kostprijs: 3.000.000 euro (excl. BTW)

Beschrijving

Het betreft het bouwen van 32 appartementen op een gemeenschappelijke halfondergrondse sokkel met parkeerplaatsen, fietsenstallingen en bergingen. Dit privaat project sluit aan op het aanpalende sociaal woningbouwproject Trefil Arbed Noord via een aantal specifieke randvoorwaarden.

Het privaat ontwikkelingsproject vormt een aanzet/sluitstuk van de gehele ontwikkeling ten noorden van de Vincent Evrardstraat naar het park toe. In tegenstelling tot de bouwblokken van het sociaal gedeelte, staat het bouwblok van het privaat gedeelte evenwijdig met het park. Dit laat toe om de helft van de appartementen te richten naar het park (westzijde), waarbij de hoekappartementen ook uitzicht krijgen over de Schelde en de Vincent Evrardstraat.

De sociale en private bouwblokken worden ondergronds verbonden via een parkeergarage, die toegankelijk is via een in- en uitrit tussen de bouwblokken. Op de parkeergarage wordt een licht verhoogde semi-openbare esplanade voorzien, die toegankelijk is via hellende vlakken tussen de gebouwen en die toegang geeft naar de bouwblokken.

De continuïteit tussen het privaat en sociaal gedeelte wordt niet alleen gerealiseerd via de parkeersokkel, maar ook via een coherent materiaalgebruik, waardoor een herkenbare eenheid behouden blijft.
Er wordt een mix van een-, twee- en drieslaapkamerappartementen voorzien, die afhankelijk van hun situering in het bouwblok een verschillende oriëntatie en planindeling kennen.