Home
Salve Mater

Situering: Lovenjoel, Bierbeek

Opdrachtgever: NV Salve Mater

Ontwerper: a33

Studiebureaus: A33 (technieken) - LISST (stabiliteit St-André) – Arcade (stabiliteit)

Architect: a33 architecten

Ontwerp:2007 - ...

Uitvoering: 2009 - ...

Kostprijs: +/- 40.000.000 euro

Salve Mater is een uitgestrekt groen en waardevol paviljoenendomein op de rand van het Lovenjoelse dorpscentrum en de vallei van de Molenbeek (voormalige psychiatrische instelling).
Het park met zijn waardevolle bomen en gebouwen is beschermd als dorpsgezicht. Na grondige analyse van het domein, van de typologie van de gebouwen elke gebouw en van de haalbaarheid van transformaties, maakte A33 een masterplan en overeenkomstig (in samenwerking met Onroerend Erfgoed en landschapsarchitect M. Pauwels) een BPA op.
Voorgesteld wordt het domein om te vormen tot een ‘woonpark/parkcampus’ met gemengde maar vooral woonfuncties (25. 000 m2) op maat van het dorp Lovenjoel en afgestemd op de draagkracht van de omgeving (parklofts, appartementen, voorzieningen, kantoorfuncties, ...). De bestaande bebouwing kan daartoe herbestemd en aangepast worden en op enkele uitzonderlijke plekken is er ruimte voor nieuwbouw.
Eerst werd het hoekpaviljoen ‘Sint-André’ met respect voor het bestaande gebouw getransformeerd tot 14 eigenzinnige woongelegenheden (2320 m2). Aan de gevels werden op subtiele wijze en in contrast met het bestaande gebouw nieuwe terrassen voorzien om elke woongelegenheid private buitenruimte te bezorgen.
Een tweede paviljoen langs de Keyserstraat, ‘Sint-Benedictus’, werd analoog herbestemd tot 18 woongelegenheden (2480 m2) met aangepaste buitenterrassen.. En tussen beide paviljoenen is een ondergrondse parking (2965 m2) gerealiseerd aansluitend op een nieuw gebouw (kantoren/kribbe/…) en een centraal plein erboven.
Langs de vallei werd een derde paviljoen van een andere typologie, “Sint Paulus”, toch relatief gelijkaardig aangepakt (4672 m2/36 woongelegenheden).
Het centrale voormalige kloostergebouw wordt herbestemd tot 55 bijzondere flats (aangepast type levenslang wonen) met een nieuwbouwvleugel boven een ondergrondse parking (totaal 11.420 m2). In de kerk wordt een zwembad ingebouwd waarboven de kerk volledig herbestemd wordt als polyvalente expositie- en concertruimte met aansluitend een bijzondere lounge voor de bewoners. In de kapel is er ruimte voor fitness en kinesitherapie voorzien. En rond een patio worden kleinere gemeenschappelijke diensten aangeboden (kinderopvang, klussendienst, dokter, kapper, pedicure, beautysalon, ….).
De verschillende gebouwen worden volledig gestript en op subtiele wijze gerenoveerd zodat ze voldoen aan de hedendaagse normen van energie (E-peil 50à60), bouwfysica, akoestiek, toegankelijkheid, ventilatie, …