Home
't Roodhuys
  • Renovatie van het voormalig CERA-gebouw tot appartementsgebouw

  • Renovatie van het voormalig CERA-gebouw tot appartementsgebouw

  • Renovatie van het voormalig CERA-gebouw tot appartementsgebouw

  • Renovatie van het voormalig CERA-gebouw tot appartementsgebouw

  • Renovatie van het voormalig CERA-gebouw tot appartementsgebouw

  • Renovatie van het voormalig CERA-gebouw tot appartementsgebouw

Situering: Parijsstraat, Leuven

Opdrachtgever: Barbarahof NV (Resiterra en CFE Immo)

Architect: a33

Ontwerp:2008

Opdracht: Transformatie van het voormalig CERA-gebouw tot 91 appartementen rond een gemeenschappelijke binnentuin, handelsruimte, ondergrondse parking en fietsenstalling

Uitvoering: 2011-2012

Omschrijving

Door de verhuis van de KBC-groep uit het centrum van Leuven kwamen de Boerenbondparking en omliggende kantoren vrij.
De Gregorio & Partners (ism met Technum en A33) maakte een inrichtingsplan op
met nadruk op wonen (diverse woontypologieën), aangevuld met handel en wonen.
A33 stond in voor de transformatie van het kantoorgebouw van KBC tot 91 appartementen en studio’s die 't Roodhuys genoemd worden.

De appartementen zijn bedoeld voor korte-termijn-verhuur aan een eerder jong publiek. Hierdoor is een minder klassieke woontypologie mogelijk.

De toegangen naar de appartementen verlopen via de houten terrassen rond de collectieve binnentuin. Hierdoor wordt de afstand tussen tegenover elkaar liggende appartementen vergroot en wordt de binnentuin optisch en functioneel verruimd. De terrassen zijn in de zomerperiode bruikbaar als uitbreiding van de woonkamer.
De studio’s aan de Minderbroederstraat krijgen een terras aan de straatzijde zodat inkijk van tegenover elkaar liggende terrassen vermeden wordt.

Uitgangspunten van het (gevel)ontwerp

Het historisch centrum vraagt behoedzaamheid, tijd(-loosheid) en respect.
De baksteenarchitectuur sluit aan bij de context. De hedendaagse detaillering, passende kleur en variatie op maat en textuur ’verzacht’ de schaal van het gebouw. De combinatie van rood en zwart, horizontale belijning en blokverband is niet vreemd in Leuven.

De geleding maakt de schaal van het blok (ca 50 x 50m) acceptabel en brengt de kwaliteiten van bestaande structuur tot uitdrukking; de achterliggende indeling is afleesbaar in de gevel.
Bovenste bouwlagen trekken geen aandacht, springen terug en het materiaalgebruik sluit hier aan bij het zinken dak.

De traveeën worden uitgewerkt in lange rode bakstenen. De voegen tussen de traveeën (30cm breed) worden terugliggend uitgevoerd. De hoeken worden gematerialiseerd in donkergrijze vierkante keramische blokken die het ritme van de opeenvolgende rode traveeën beëindigen.
De ramen worden diep terugliggend geplaatst en verfijnen zo de geleding van de gevel. De ramen worden groter van verdieping 1 tot 3. Op die manier wordt de gevel verlevendigd en wordt de privacy overal gegarandeerd (dichter bij het straatniveau, meer gesloten). De lateien en raamdorpels worden uitgevoerd in gebroken wit zichtbeton. Een verwijzing naar de in Leuven veelvuldig voorkomende combinatie van rode baksteen en witsteen.

De gevel van de nieuwe vleugel aan de Minderbroederstraat heeft een dubbele geleding. Enerzijds een massieve plint in de donkere blokken aansluitend bij het hoekvolume aan de Parijsstraat. Daarboven een sterk ritme van terrassen in gebroken wit zichtbeton waarachter de gevel van de studio’s in de rode baksteen zit. Deze terrasstructuur geeft - bij deze zuid georiënteerde gevel - de nodige schaduw aan de achterliggende studio’s. Deze dubbele geleding en het leven op de terrassen kan deze straatgevel aanzienlijk verlevendigen.

Duurzaamheid

Aandacht voor energie, milieu en duurzaam bouwen vormen een constante in het project, zonder dat hierbij toegevingen gedaan worden aan comfort, akoestiek of gebruiksvriendelijkheid van het gebouw.
Op de platte daken boven de technische lokalen wordt de mogelijkheid gecreëerd tot het plaatsen van foto-voltaïsche cellen. De zuidgerichte hellende daken zijn voorzien van zonneboilers. Er wordt gewerkt met een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie. Door al deze ingrepen halen de appartementen een E60 en het globale gebouw een K28.