Home
Colpaert
  • 2 lage energiewoningen en 1 BEN-woning

  • 2 lage energiewoningen en 1 BEN-woning

  • 2 lage energiewoningen en 1 BEN-woning

  • 2 lage energiewoningen en 1 BEN-woning

  • 2 lage energiewoningen en 1 BEN-woning

  • 2 lage energiewoningen en 1 BEN-woning

Situering: Sint-Amandsberg

Opdrachtgever: Stefaan Colpaert

Ontwerper: a33 architecten

Studiebureaus: Nico Terryn ; 2B-safe

Ontwerp:2013-2014

Uitvoering: 2014-2016

Kostprijs: € 951.249 (excl.)

Het project omvat de bouw van 3 huurwoningen op de hoek van Alfons Braeckmanlaan - Jozef Goossenaertsstraat - Havikstraat te Sint-Amandsberg. Langs de Havikstraat wordt een tweewoonst gebouwd, terwijl langs de Alfons Braeckmanlaan een vrijstaande woning wordt opgetrokken. Tussen de twee gebouwen worden een carport en 3 tuinbergingen voorzien. De gebouwen werden ingeplant volgens de volgende concepten:
1. De nieuwe bebouwing wordt ruimtelijk uitgelijnd op de bestaande bebouwing
De voorbouw- en achterbouwlijn van de naastliggende woning in de Alfons Braeckmanlaan vormen ook de voorbouw- en achterbouwlijn van de nieuwe vrijstaande woning. De zijbouwlijn aan de Jozef Goossenaertsstraat loopt in het verlengde van de voorbouwlijn van het reeds gerealiseerde bouwblok aan het pleintje tegenover het hoekperceel.
2. De nieuwe bebouwing versterkt de driedimensionale leesbaarheid van de woonwijk:
Net zoals in de aanpalende sociale woonwijk, laten we de nok de richting van de meest belangrijke straat volgen, wat resulteert in een verhoogde leesbaarheid van de wijk. Op de hoek Alfons Braeckmanlaan - Jozef Goossenaertsstraat volgt de noklijn de as van de Alfons Braeckmanlaan. Op de hoek Josef Goossenaertsstraat - Havikstraat volgt de noklijn de as van de Jozef Goossenaertsstraat en sluit aan bij de noklijn van de bebouwing aan het pleintje. Op die manier wordt het binnenrijden in de wijk meer leesbaar, krijgen de twee volumes meer autonomie t.o.v. elkaar en markeert elk volume duidelijk 'zijn' hoek.
Door de hellingen van het dakvlakken aan de Alfons Braeckmanlaan en aan de Jozef Goossenaertsstraat gelijk te nemen met die van de respectievelijke naastliggende woningen, integreren de woningen zich nog beter in het bestaande woonweefsel.
3. De inplanting creëert een gunstige oriëntatie
De twist in de noklijn en de inplanting van beide woonvolumes geeft ook aanleiding tot een wisselende oriëntatie. De tweewoonst krijgt een 'volwaardige' gevel aan de zuidzijde, waar zich de tuin en de tuinterrassen situeren, en verleent aan de buren zijdelings zicht naar de straat via de teruggetrokken voorbouwlijn. De vrijstaande woning krijgt een 'volwaardige' gevel aan de oostzijde, waar zich het tuinterras situeert en ligt ongeveer 8m van de oostelijke perceelsgrens af, waardoor de buren via hun terrasraam in de zijgevel nog een zicht krijgen op de Alfons Braeckmanlaan.