Home
Pharma Lovenjoel
  • bouwen van een eengezinswoning met apotheek

  • bouwen van een eengezinswoning met apotheek

  • bouwen van een eengezinswoning met apotheek

  • bouwen van een eengezinswoning met apotheek

  • bouwen van een eengezinswoning met apotheek

Situering: Lovenjoel, Stationstraat

Architect: a33

Opdracht: Bouwen van een eengezinswoning met apotheek

Uitvoering: 2008-2009

Situering van de opdracht

In de dorpskern werd een bestaande woning afgebroken – wegens ongeschikt voor het gevraagde programma – om er een nieuwe eengezinswoning met apotheek op te richten. De programmatorische vragen van de opdrachtgevers focusten enerzijds op aanpasbaar en ecologisch bouwen en anderzijds op een strikte scheiding tussen woongedeelte en apotheek en een strikte privacy tout court.

Concept, uitgangspunten, volume, architectuur

Het gabariet van de nieuwbouw houdt met de eisen van de opdrachtgevers rekening en is verder ingegeven door de bestaande naastliggende bebouwing.
De woning strekt zich uit over 2 bovengrondse bouwlagen (en een kelderverdieping).
Het gelijkvloers gaat van publiek naar privaat en de privé inkom bevindt zich ver naar achter op het perceel in de quasi blinde rechterzijgevel. De voorgevel wordt over de hele breedte ingenomen door de duidelijk zichtbaar gemaakte apotheek.
De verdieping wordt slechts zeer gedeeltelijk bebouwd: enkel het deel tegen het belendende gebouw wordt opgetrokken om erop aan te sluiten met dezelfde kroonlijsthoogte. In dat volume zitten enkel een vide op de apotheek-inkomzone, een technische ruimte en een hobbyruimte die uitgeeft op een bovendaks terras.
De eenvoudige volumetrie wordt uitgewerkt in een afwisseling van gesloten vlakken van gelijmd metselwerk dat qua kleur aansluit bij de omgeving en lichtkleurige groot-formaat vezelcementplaten die de grote glaspartijen bevatten.

Apotheekinrichting

De apotheekinrichting zelf is eveneens een ontwerp van de hand van a33. Een modulaire centrale kastenwand met openingen verdeelt de apotheek over haar volledige breedte in een publieke zone en de bedieningsruimte voor de apotheker(s). De zonering die zo wordt bekomen wordt versterkt door een lichtlijn die in vloer en kastenwand doorloopt. Een gordijn dat over de volle 12 m kan dichtgeschoven worden en samenvalt met de scheiding tussen beide zones geeft verder aan wanneer de apotheek gesloten is (gordijn dicht).

Duurzaamheid

Er werd bewust gekozen voor een ecologisch verantwoorde lage energiewoning met
- 12 cm PU in de spouw en 16 cm PIR op de platte daken
- 8-kamer pvc-raamprofielen met driedubbel glas in de private delen
- een balansventilatie met warmterecuperatie
- een lucht-water warmtepomp
- een gedeeltelijk groendak boven het gelijkvloers
- regenwaterrecuperatie