Home
Woning LS
  • Nieuwbouwwoning

  • Nieuwbouwwoning

  • Nieuwbouwwoning

  • Nieuwbouwwoning

  • Nieuwbouwwoning

  • Nieuwbouwwoning

  • Nieuwbouwwoning

  • Nieuwbouwwoning

Situering: Rotselaar, Vijfde Liniestraat

Architect: a33 ism Walter Lorent

Uitvoering: 2006

Vanuit energetisch, economisch en landschappelijk standpunt werd er geopteerd voor een zo compact mogelijk volume, met zo weinig mogelijk terreininname, resulterend in een “monovolume” met een sterk hedendaags karakter te bouwen. Geen slaapkamers met veluxen of dakkapellen onder het dak. Geen uitbouwen.
De bebouwbare zone kwam precies tegemoet aan het bouwprogramma. Het grondplan zou bijgevolg een parallellogram worden, en door de nok, zoals stedenbouwkundig opgelegd, loodrecht op de straat te plaatsen, m.a.w. schuin tegenover de zijgevels, ontstond een amorf en afgeknot bouwvolume.

Een hellend dak was verplicht in de bouwvoorschriften. Omdat de bijkomende ruimte toch niet benut zou worden en omwille van de volumetrie werd de helling op 15° teruggebracht. Dak en gevel werden met hetzelfde materiaal afgewerkt om het volume de hoofdrol te laten spelen. Gezien de complexe vormgeving bleek quarts zink met staande naad het materiaal te zijn dat het beste voldeed qua detaillering, kostprijs en duurzaamheid. De grijze kleur zou voor voldoende terughoudendheid zorgen tegenover het landschap. Er bleef voldoende affiniteit met het archetypische huis enerzijds en de industriële landbouwschuur anderzijds.

Het materiaalgebruik is uiterst sober en duurzaam: een vloerplaat in gepolijst beton, met geïntegreerde vloerverwarming, wanden in snelbouw (om de thermische capaciteit te bevorderen), gepleisterd, een houten structuur, zowel verticaal als hellend, van 15 cm volledig gevuld met rotswol, als drager voor het zink. Grote ramen als functionele en eenvoudige uitsnijdingen uit het volume.

(foto's: fotostudio Leemans)