Home
Het operaproject Antwerpen
  • Stadskernherwaardering door een aangepaste herziening van vervoersknooppunten tot een samenhangend geheel

  • Stadskernherwaardering door een aangepaste herziening van vervoersknooppunten tot een samenhangend geheel

  • Stadskernherwaardering door een aangepaste herziening van vervoersknooppunten tot een samenhangend geheel

  • Stadskernherwaardering door een aangepaste herziening van vervoersknooppunten tot een samenhangend geheel

Situering: De as Meir-Keizerslei en F. Rooseveltplaats, Antwerpen

Studiebureaus: TV SAM

Architect: Manuel de Sola-Morales/a33

Opdracht: Conceptontwikkeling voor de bouw van een publieke ondergrondse parking, de transformatie en afwerking van 2 treinmetrostations, de aanleg van een representatief voetgangersplein, de realisatie van een aangepast busstation en bijhorende bebouwing

Uitvoering: 2008-2013

Kostprijs: +/- 50.000.0000 Euro (excl. gebouw)

Doelstelling is het opstarten van een grote stadskernvernieuwingsoperatie vanaf de stationsomgeving tot over Leien.
Uitgangspunt is de aanpassing en afstemming van de verschillende vervoersmodi en hun knooppunten tot een samenhangend hoogkwalitatief stedelijk structurerend gegeven.

Functionaliteit / Duurzaamheid / Afstemming

Met behulp van een autotunnel tussen Frankrijklei en Italiëlei wordt de ruimte voor de opera getransformeerd tot een nieuw hoogstedelijk voetgangersplein – het Operaplein – en wordt de voetgangersas Keizerlei-Meir versterkt.
Onder het plein en langs de tunnel wordt een ondergrondse publieke autoparking met stedelijke kwaliteit gerealiseerd, direct aansluitend op een te vernieuwen premetrostation en een nieuw premetrostation.

Parking en stations krijgen een inkompaviljoen langs de as Keizerlei-Meir dat daglicht en stedelijke kwaliteit tot diep onder de grond moet laten doordringen.
De parking sluit ook aan op de F. Rooseveltplaats waar - achter en onder een nieuwbouw langs de Leien - de aanleg van een nieuw hedendaags busstation aangepast aan de nieuwe verkeerscirculatie in de kern wordt voorbereid.

Visuele kwaliteit / Schaal / Beleving

Een nieuw plein onderbreekt en verlengt tegelijkertijd de Leien ter hoogte van het stadscentrum en zijn primaire voetgangersas. Het wordt ingericht als een specifieke pauze in de groene continuïteit langs de Leien.
Die continuïteit wordt versterkt door een nieuwe gevel langs de Leien van een nieuwbouw die de gepaste link moet maken met het vernieuwde busstation op de F. Rooseveltplaats.

Toewijzing van de opdracht gebeurde na een internationale architectuurwedstrijd.