Home
Stationsomgeving Bornem
  • Heraanleg station en omgeving

  • Heraanleg station en omgeving

  • Heraanleg station en omgeving

  • Heraanleg station en omgeving

  • Heraanleg station en omgeving

  • Heraanleg station en omgeving

  • Heraanleg station en omgeving

  • Heraanleg station en omgeving

Situering: Bornem

Opdrachtgever: Gemeentebestuur Bornem – NMBS - VVM

Architect: a33

Opdracht: Heraanleg station en omgeving

Situering van de opdracht

De heraanleg van de stationsomgeving te Bornem (+/- 3.000.000 euro) voorziet in nieuwe perrons, een tunnel onder de sporen, pleinen, parkeervoorzieningen, fietsenstallingen, herwaardering van het station en de bijhorende voorzieningen in opdracht van de gemeente Bornem, de NMBS en VVM de lijn.

De stationsomgeving betreft voor een groot deel braakliggende gronden van een oude industriële vestiging net buiten de kern van Bornem waarvoor in het kader van deze opdracht op de eerste plaats de integratie binnen en afstemming op de kern van Bornem werd vooropgesteld.

Doelstellingen

De uitvoering werd gekoppeld aan een masterplan voor de herwaardering / verdichting / inrichting van de hele kern waarbij aandacht werd gevraagd voor verschillende bestemmingen en gradaties van verkeer, beeldbepalende elementen, de typologie en morfologie van de bebouwing, de stratenpatronen, de groenstructuren, …

De aanpak diende zich in te schrijven binnen verschillende beleidsdocumenten (mobiliteitsplan, structuurplan, …).

Verschillende verkeersstromen, ontsluitingen en bijhorende voorzieningen (zowel voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers, fietsers als openbaar vervoer) dienden veilig en op het juiste capaciteitsniveau op elkaar worden afgestemd (wie mag waar komen wanneer en hoe).

De braakliggende terreinen langs de sporen moeten uitgroeien tot de representatieve ‘inkomhal’ van Bornem, het uithangbord van de gemeente met infostands, ontmoetingsruimte, evenementen, happenings, …

Het plan moet voorzien in voldoende aanknopingspunten voor een optimaal gebruik op korte termijn, maar moet tegelijkertijd ruimte laten voor toekomstige activiteiten.

Overlegmodel

Verschillende partijen dienden betrokken te worden in het proces en vergden een goed georganiseerde communicatie.