Home
Begijnhofkerk Lier
  • Restauratie begijnhofkerk

  • Restauratie begijnhofkerk

  • Restauratie begijnhofkerk

Situering: Begijnhof Lier

Opdrachtgever: Stad Lier

Studiebureaus: D’hondt (technieken)

Architect: a33

Opdracht: Restauratie begijnhofkerk

Uitvoering: 1997-…

Kostprijs: 1 900 000, 00 euro excl. BTW en erelonen

De barokkerk die oost-west georiënteerd, is gebaseerd op een basilikale plattegrond met schip en zijbeuken; het zadeldak van de middenbeuk is voorzien van een daklantaarn, opgericht in twee bouwfasen.

In de eerste fase (1664-1667) werd de hele kerk, behalve de bovenbouw, opgetrokken onder leiding van meester-steenhouwer Lowis Kest. De tweede bouwfase (1764-1766) omvat enkel het afbouwen van de voorgevel, de bovenverdieping, de gevelbekroning en de dakruiter. De onderste geleding van de voorgevel wordt vertikaal geritmeerd met zandstenen gevel- en hoekpijlers welke overeenstemmen met de achterliggende planopbouw van het schip. De twee bovengelegen geledingen trekken de centrale pijlers door in blauwe hardsteen ipv zandsteen.

Op het eind van de negentiende eeuw onderging de kerk een neo-gotische restauratie van het interieur. In het kader van de huidige restauratie zal de evaluatie van deze neogotische toevoegingen dan ook een cruciale rol spelen bij het herstel van het barokke karakter van het interieur.