Home
Gevangenenpoort Lier
  • Restauratie Gevangenenpoort

  • Restauratie Gevangenenpoort

Situering: Lier

Opdrachtgever: Stad Lier

Architect: a33

Opdracht: Restauratie Gevangenenpoort

Uitvoering: 2008-2009

Kostprijs: 300 000, 00 euro excl. BTW en erelonen

Omschrijving

De Gevangenenpoort was vòòr restauratie in gebruik door de Koninklijke Lierse Fotoclub als clublokaal (de zitruimte gelijkvloers) en tentoonstellingsruimte (de grote kamer op de verdieping). De Stad Lier wenste naast restauratie ook een herbestemming.

Uit het vooronderzoek wordt volgende herbestemming weerhouden:

Herwaarderen

De historische en culturele waarde van het exterieur en het nog bestaande (of te reconstrueren) interieur als gevangenis leveren meer dan voldoende materiaal om bezichtigd te worden.

Tentoonstellen

Naast de reconstructie van de gevangenis kunnen de beschikbare ruimtes nog dienst doen als tentoonstellingsruimte.
Enerzijds voor kleine tijdelijke tentoonstellingen allerhande die in een historisch kader tot hun recht komen.
Anderzijds mogelijk als een meer permanente tentoonstelling omtrent het ontstaan en de ontwikkeling van de stad van de 13de tot de 20ste eeuw. Hierbij kan de rol en de functie van deze poort in het verhaal van eerste en tweede stadsomwalling, aanleg van vesten, stadspoorten, stadstorens, enz. benadrukt worden.

Omwille van de beperkte schaal is permanente ontsluiting van het monument niet haalbaar. De ontsluiting kan best kaderen in de geleide bezoeken, waarbij de gidsen aan de Gevangenenpoort de start van hun rondleiding zouden kunnen maken.