Home
Mijnsite Beringen
  • Gewonnen kandidatuurstelling reconversie mijnsite

  • Gewonnen kandidatuurstelling reconversie mijnsite

  • Gewonnen kandidatuurstelling reconversie mijnsite

  • Gewonnen kandidatuurstelling reconversie mijnsite

  • Gewonnen kandidatuurstelling reconversie mijnsite

Situering: Beringen

Opdrachtgever: LRM

Ontwerper: a33 - Sien

Opdracht: Kandidatuurstelling reconversie mijnsite

De steenkoolmijn van Beringen staat sinds haar sluiting in 1989 voor het grootste deel leeg. Om dit bijzondere erfgoed te behouden is er nood aan renovatie, restauratie en herbestemming. In overleg met de Limburgse Reconversiemaatschappij, Onroerend Erfgoed, de verschillende overheden en private partners is een meerjarig strategisch plan opgesteld. Dat vertrekt van het bestaande landschap en (de architectuur van) het bestaande erfgoed. Rond publieke functies zoals een museum en de heraan te leggen open ruimte die als hefboom en trekker fungeren, worden ook (nieuwe) private initiatieven gegroepeerd.

Een deel van de aanliggende terreinen is woonuitbreidingsgebied. Er werd door a33 voor dit gebied een volledig verkavelingsplan met voorschriften uitgewerkt. Het sluit aan, en houdt rekening met de woonkernen in de onmiddellijke omgeving waaronder de oude cité (mijnwerkerswijk). De footprint van het oude rangeergebied voor mijnwagens werd behouden en geïntegreerd onder de vorm van een park, het zgn. Sporenpark. De invulling van de verkaveling zal gebeuren in verschillende fazen.

Een aantal van de nieuwe gebouwen wordt ook door a33 architecturaal uitgewerkt. Het betreft o.a. appartementen, een zorgcentrum met 120 bedden, een 80-tal service-flats ...