Home
Salve Mater Lovenjoel
  • Herbestemming paviljoenendomein Salve Mater tot groen woon- en werkpark

  • Herbestemming paviljoenendomein Salve Mater tot groen woon- en werkpark

  • Herbestemming paviljoenendomein Salve Mater tot groen woon- en werkpark

  • Herbestemming paviljoenendomein Salve Mater tot groen woon- en werkpark

Situering: Grootpark, Lovenjoel

Opdrachtgever: Westpoort

Studiebureaus: LISST (stabiliteit), Daidalos (bouwfysica en epb)

Architect: a33

Ontwerp:Masterplan 2004 – Ontwerp eerste paviljoenen 2006-2009

Uitvoering: 2009 -

Salve Mater is een uitgestrekt groen en waardevol paviljoenendomein op de rand van het Lovenjoelse dorpscentrum en de vallei van de Molenbeek. Tot voor kort was het in gebruik als psychiatrische instelling. Het park met zijn waardevolle bomen en gebouwen werd beschermd als dorpsgezicht, maar kent leegstand en verval.

A33 heeft in opdracht van ontwikkelaar Virix/Westpoort en eigenaar KULeuven na grondige analyse van de typologie van elke gebouw en van de haalbaarheid van transformaties een masterplan opgemaakt voor de herbestemming van het domein. Voorgesteld wordt het domein om te vormen tot een 'woonpark/parkcampus' met mengde maar vooral woonfuncties op maat van het dorp Lovenjoel en afgestemd op de draagkracht van de omgeving (parklofts, appartementen, voorzieningen, kantoorfuncties, …). De bestaande bebouwing kan daartoe herbestemd en aangepast worden en op strategische plekken (in functie van aangepaste relaties met de omgeving) is er ruimte voor nieuwbouw.

Als eerste ingreep werd paviljoen ‘Sint-André’ met respect voor het bestaande gebouw getransformeerd tot 14 eigenzinnige woongelegenheden. Aan de gevels werden op subtiele wijze en in contrast met het bestaande gebouw nieuwe terrassen voorzien. Elke woongelegenheid bezit zo zijn eigen private buitenruimte.

Een tweede paviljoen, ‘Sint-Benedictus’, is recent analoog gerenoveerd en herbestemd tot woongelegenheden.

Tussen beide paviljoenen is een ondergrondse parking in aanbouw waarboven kantoren en/of een kinderkribbe worden verwacht aansluitend op een centraal plein.