Home
Boeksveld
  • a33 wint de architectuurwedstrijd voor 21 sociale woningen

  • a33 wint de architectuurwedstrijd voor 21 sociale woningen

  • a33 wint de architectuurwedstrijd voor 21 sociale woningen

  • a33 wint de architectuurwedstrijd voor 21 sociale woningen

Situering: Boeksveldstraat en -plein, Wilrijk

Opdrachtgever: Woonhaven Antwerpen cvba

Studiebureaus: a33 (technieken) - Jan Feyaerts (stabiliteit)

Architect: a33

Ontwerp:2011

Opdracht: Nieuwbouw van 21 sociale woningen

Uitvoering: 2012

Kostprijs: 2.375.000 euro

De projecten Boeksveldstraat en Boeksveldplein situeren zich in de tuinwijk Eenheid, die gekenmerkt wordt door sterke visuele en functionele relaties tussen het openbaar, semi-openbaar en privaat domein, een kwaliteit die de leefbaarheid voor bewoners en bezoekers sterk ten goede komt.
Hoewel de twee projecten in één opdracht worden samengenomen en zich in dezelfde wijk situeren, vergen ze een verschillende aanpak.

Boeksveldstraat

De bestaande woningen in de Boeksveldstraat bezitten een duidelijk en herkenbaar beeld van de eengezinswoning met tuin, een beeld dat versterkt wordt door een verscheiden materiaalgebruik tussen de woningen onderling: baksteen versus crepi. Tegelijkertijd bezitten de bestaande woningen een hoge mate van eenheid door een zekere repetitie van gevelelementen en een eenvoudige volumewerking.
Om deze kwaliteiten te behouden worden de nieuwbouwwoningen als een kameleon tussen de bestaande woningen geschoven.
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
- er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk woningen (17), met een mix van 3, 4 en 5 slaapkamers;
- integratie voor wat betreft volumes; de woningen sluiten aan op de gabarieten van de te behouden woningen;
- integratie voor wat betreft gevelbeeld; er wordt opnieuw gestreefd naar een herkenbaar beeld van duidelijk gearticuleerde eengezinswoningen, maar met een hoge mate van eenheid;
- een keuze voor doorzonwoningen, georiënteerd op het oosten en het westen. De optie voor een centraal gelegen keuken en een eetruimte aan de voorgevel verhoogt bovendien de levendigheid van de straat. In de kopwoningen worden ook de zijtuinstroken op de woningen betrokken via ramen en/of deuren;
- behoud van de bestaande driedeling in het straatbeeld.

Boeksveldplein

De nieuwe woningen aan het Boeksveldplein vormen in tegenstelling tot de nieuwe woningen in de Boeksveldstraat een autonoom bouwblok, dat omgeven wordt door verschillende woningtypologieën: al dan niet geschakelde eengezinswoningen, appartementen, rijwoningen in cottage stijl, ... Het staat - net zoals het af te breken bouwblok - echter in een bijzondere relatie tot het tegenovergelegen bouwblok: de nieuwe voorgevel vormt er, wat het volume betreft, een spiegelbeeld van. In het bouwvolume worden 4 woningen gerealiseerd met 3 slaapkamers.