Home
De Latten
  • Sociale woningen in een multifunctioneel gebouw

  • Sociale woningen in een multifunctioneel gebouw

  • Sociale woningen in een multifunctioneel gebouw

  • Sociale woningen in een multifunctioneel gebouw

  • Sociale woningen in een multifunctioneel gebouw

  • Sociale woningen in een multifunctioneel gebouw

  • Sociale woningen in een multifunctioneel gebouw

Situering: Vaartkom, Leuven

Opdrachtgever: Dijledal - AGSL

Studiebureaus: Atelier T / ESSA (technieken) , Establis (stabiliteit)

Architect: a33

Ontwerp:2008-2011

Opdracht: 21 sociale huurappartementen, 24 sociale koopappartementen, 24 startersappartementen, handelszaken, zetel huisvestingsmaatschappij en ondergrondse parking

Uitvoering: 2011-2014

Concept

A33 verkreeg de opdracht van het bouwblok langs de Leuvense Vaartkom na een wedstrijdprocedure. Het gemengd programma op deze strategische plaats in Leuven (want binnen een grootschalige herontwikkeling van de zone rond de Vaartkom) betreft sociale huur- en koopappartementen, startersappartementen, handelszaken en de kantoren van SHM Dijledal.

Scheiding versus binding

Er wordt een functionele scheiding van de verschillende gebouwdelen doorgevoerd naargelang de functie/opdrachtgever (AGSL, Dijledal, woningen, kantoren, handelspanden, ...). Anderzijds wordt er gewaakt over de ruimtelijke binding via een eenvormige architectuur en een kadering in het masterplan voor de Vaartkom.

Lichten en zichten

Alle woongelegenheden genieten van de potenties die de plek in zich draagt: licht, zon en een boeiend uitzicht, hetzij op het groen, hetzij op het Vaartkomplein of het Engels Plein, hetzij op het water, hetzij op een combinatie van die elementen. In dat kader past ook de optie om het groen van de Keizersberg vanuit het binnengebied duidelijk zichtbaar te maken en te laten doorsijpelen richting Vaartkom, met o.a. extensieve groendaken.

Een levend binnengebied

Het resterende, blijvend onbebouwd deel van het perceel moet meer zijn dan een dode groenzone: er wordt geopteerd voor een levendig en groen binnengebied, dat door verschillende personen gebruikt kan worden:
- terras voor het personeel kantoren Dijledal;
- tuin/terras voor de bewoners van 4 koopappartementen;
- passage naar de fietsenstallingen bewoners van alle appartementen.
Door een geschikte zonering (niet iedereen kan overal komen en niet alles is voor iedereen betreedbaar) blijven alle functies hun privacy behouden.

Integratie van de werken in de omgeving

Het nieuwe gebouw sluit aan op de bestaande gebouwen, zowel het historisch patrimonium (Entrepotgebouw, Hungaria) als de nieuwe woonontwikkelingen langs de Vaartkom door aangepast materiaalgebruik (bruinrood genuanceerde baksteen; luifels en terrassen verwijzen naar gelijkaardige elementen in het historisch patrimonium, ...). Het gebouw vormt ook een duidelijk beginpunt/eindpunt van de volledige ontwikkeling langs de noordelijke oever van de Vaartkom en het Engelsplein.