Home
Donkerstraat II
  • Laureaat wedstrijd 2012

  • Laureaat wedstrijd 2012

  • Laureaat wedstrijd 2012

  • Laureaat wedstrijd 2012

  • Laureaat wedstrijd 2012

  • Laureaat wedstrijd 2012

  • Laureaat wedstrijd 2012

  • Laureaat wedstrijd 2012

Situering: Donkerstraat, Leuven

Opdrachtgever: Dijledal

Ontwerp:25 sociale huurappartementen

De Donkerstraat is pas recent ingericht als invalsweg van de stad komend vanuit Mechelen. Ze wordt gekenmerkt door haar sterke helling. Historisch gezien ligt de straat tussen de eerste en de tweede stadsomwalling. Ze behoort tot de stad maar is evenzeer nog gericht op het buitengebied met de Wijnpers en de Keizersberg. Die dualiteit is de drager van het wedstrijdontwerp. Daarin hebben zoveel mogelijk appartementen op een of andere manier zicht gekregen op beide zijden. Het “weifelen tussen stad en platteland” wordt op die manier uitgespeeld als kwaliteit. Daarnaast noopte de strategische locatie tot een sterk gebaar, een poortgebouw voor de stad, een intrigerend beeld.

De appartementen zijn grotendeels georganiseerd langs de lange gevels van het gebouw, (voor- en achtergevel, respectievelijk west en oost georiënteerd), ondiep en dus maximaal bezond. De belichting wordt vergemakkelijkt door de grote uitsnijdingen in het gebouw: één duidelijke gemarkeerde toegang op het hoogste punt in de straat, een gelijkvloerse ontmoetingsplaats gekoppeld aan de circulatie-as, een 2-verdiepingen-hoge uitsnijding centraal in het gebouw. Alle openingen laten een deel van het leven in het gebouw aflezen; zo ontstaat er een dialoog met de straat en de stad.

De bewoners kunnen vanuit hun woning naar de achterliggende tuin zonder het gebouw te moeten verlaten via de voorzijde. Parkeren gebeurt (half)ondergronds.

Het gebouw heeft baksteen gevels. De uitsnijdingen kunnen door (verschillend) kleurgebruik geaccentueerd worden. De voorgevel is volledig vlak, de vrije zijgevel en de achtergevel krijgen uitkragende terrassen. De raamopeningen, beperkt tot een viertal terugkerende maten, zorgen voor ritme in de gevel.