Home
Kielparktorens Antwerpen

Situering: Kielpark, Antwerpen

Opdrachtgever: WHA, Antwerpen

Studiebureaus: Arcadis (stabiliteit), Atelier T (technieken), Fenikx (bouwhistorisch onderzoek)

Architect: a33 architecten

Opdracht: Restauratie van 3 torens, met elk 72 appartementen

Uitvoering: 2017-2022

Kostprijs: 34.160.000,- euro (EXCL.)

De Kielparktorens hebben een hoge architecturale kwaliteit. Architect Jos Smolderen (Boerentoren, wereldtentoonstelling, Antwerpen) streefde een zeer hoge woonkwaliteit na met groot respect voor de toekomstige sociale huurders. Zijn woongebouwen hebben in hun meer dan 50 jarig bestaan nog niet aan kwaliteit ingeboet. Wat opvalt aan de Kielparktorens is de koppeling van een sterk concept aan een sierlijke vormgeving en soliede technische oplossingen (zwevende dekvloeren, ontdubbelde appartementswanden, …).
Ons renovatievoorstel vertrekt van de bouwhistorische waardestelling die als toetssteen dient voor alle andere ingrepen. De bestaande torens architecturaal zijn zodanig waardevol dat de kenmerkende elementen voor en na de renovatie hetzelfde moeten zijn of een vergelijkbaar uitzicht moeten hebben. In deze waardestelling komen vooral de gevels en de gemene delen (gelijkvloers en trappenhal) als te behouden naar voor. De eerste worden getoetst aan de renovatie en isolatie van de buitenschil, de tweede aan de normen van brandpreventie, toegankelijkheid en algemene leefbaarheidseisen.
De noodzaak voor zeer energiezuinige woongebouwen met een lange termijnhorizont noopt tot een doorgedreven isolatie van de buitenschil. De reconstructie van de gevels is de meest duurzame oplossing, waarbij het behoud van het oorspronkelijk uitzicht gekoppeld wordt aan een optimale isolatiewaarde (BEN) en het bouwtechnisch correct oplossen van alle bouwknopen (koudebruggen, water-, wind- en luchtdichtheid, akoestische demping, brandoverslag,…).
De waardevolle trappenhal met ruime toegangsbordessen naar de liften en de appartementen heeft een zeer hoge woonkwaliteit en mooie daglichttoetreding, maar is niet veilig als evacuatieweg.
In hoogbouw is brandveiligheid een basisvereiste. In eerste plaats dient brand en uitbreiding van brand voorkomen te worden. In de tweede plaats moeten de bewoners veilig kunnen vluchten en in de derde plaats moet een eventuele brand zo snel mogelijk geblust worden. Er is nood aan een bijkomende vluchtroute en de traphallen moeten gecompartimenteerd kunnen worden om de verspreiding van brand en rook te beperken. De oplossing met een bijkomende vluchtweg rond de bestaande trappenhal en achter de liftenschachten vrijwaart de bestaande monumentaliteit en woonkwaliteit van de traphal.
Er gaat een speciale aandacht naar de afwerking en de organisatie van de gemene delen, waarbij enerzijds het behoud van de bestaande architecturale kwaliteiten vooropstaat, anderzijds de nodige veilige evacuatiewegen verschaft worden en ten slotte alle aan leefbaarheid gerelateerde aspecten zoals privacy, sociale veiligheid, ruimte voor ontmoeting, robuustheid en onderhoudsvriendelijkheid met mekaar in harmonie worden gebracht.
De planindeling van de appartementen wordt volledig herbekeken in functie van hedendaags wooncomfort (oriëntatie, technische uitrusting) en de programmatorische vereisten van sociale woningbouw. De nieuwe planindeling past binnen de bestaande betonstructuur zodat de nieuwe indeling nergens geforceerd overkomt. Ook qua afwerkingsmaterialen (met fineer beklede binnendeuren en inbouwkasten, zwart deurbeslag, linoleum in een harmonische kleurstelling met de keukenkasten, …) wordt in de nieuwe woningen de sfeer van het oorspronkelijk ontwerp gevrijwaard.
Binnen de bestaande (en voor de toekomst eveneens opgelegde) vork van 1/3 grote appartementen (3 of 4 slaapkamers) en 2/3 kleine appartementen (1 of 2 slaapkamers), wordt een verschuiving gerealiseerd van een overaanbod aan appartementen met 1 slaapkamer naar meer appartementen met 2 slaapkamers. Er worden een aantal appartementen met 4 slaapkamers toegevoegd om aan een meer gediversifieerde vraag te kunnen voldoen.