Home
Lentestraat
  • nieuwbouw van 5 sociale woningen

  • nieuwbouw van 5 sociale woningen

  • nieuwbouw van 5 sociale woningen

  • nieuwbouw van 5 sociale woningen

  • nieuwbouw van 5 sociale woningen

  • nieuwbouw van 5 sociale woningen

Situering: Provinciestraat - Lentestraat, Antwerpen

Opdrachtgever: De Goede Woning CV

Studiebureaus: ESSA (technieken) – CONSTRUCTOR (stabiliteit) - ONTWERPBUREAU PAUWELS (buitenaanleg)

Architect: Gert Van Conkelberge ism a33

Ontwerp:2004

Opdracht: 5 sociale nieuwbouwwoningen

Dit ontwerp vormt een moeilijke evenwichtsoefening om de oppervlakte van het hoekperceel maximaal te benutten en de stedenbouwkundige en ruimtelijke randvoorwaarden te respecteren. Tegelijkertijd tracht het gebouw via een paar sculpturale ingrepen een markante sluitsteen te vormen in het zich omgevende stedelijke weefsel: de pui in mat glas op het gelijkvloers beklemtoont de toegang en fietsenstalling, de verticale uitsparing herbergt de terrassen van de bovenliggende appartementen en de ronding op de hoek van het perceel en de verspringende ramen versterken het plastische karakter van het gebouw.
Om de circulatie tot een minimum te beperken en een duidelijk leesbare plattegrond te ontwikkelen, wordt per bouwlaag één appartement voorzien. In de oksel worden de dienstfuncties (berging, vestiaire en toilet) gebundeld rond een gemeenschappelijke koker. Zij vormen samen met de hal de scheiding tussen nacht- en dagvertrekken. Een royaal terras voorziet de leefruimte en keuken van zuidoostelijk licht.