Home
MODELWIJK GEBOUWEN 18-22

Situering: Modelwijk, Laken (Brussel)

Opdrachtgever: FLH, Brussel

Ontwerper: A33 ism Archi+i Buro 2, TV Jan Maenhout – Steven Vandenbergh, Wessel de Jonge

Studiebureaus: Establis (stabiliteit), Atelier T / ESSA (technieken)

Opdracht: Nieuwbouw van 4 torens, 1 langsblok en een kinderkribbe

Uitvoering: 2016-2018

Kostprijs: 24.620.000,- euro (EXCL.)

Video:

MODELWIJK GEBOUWEN 18-22
Masterplan 2006
Voorafgaand aan de renovatie van de Modelwijk werd in 2006 een masterplan uitgewerkt dat voortbouwt op de originele plannen van Renaat Braem:
1) respecteren van de architecturale eenheid en het principe van de rechte hoek: de afwerking aan de randen van de Modelwijk met volumes die evenwijdig met of loodrecht op de bestaande volumes geplaatst worden
2) het bufferen en wegwerken van storende elementen aan de randen van de wijk (verkeerslawaai van de ring en de Romeinsesteenweg, het wegwerken van de ongelukkige aansluitingen met aangrenzende bebouwingen aan de Robijnstraat en de Romeinsesteenweg,…) door middel van nieuwe bebouwing
3) de differentiatie van de hoogtes van deze bijkomende volumes voortbouwend op de bestaande ruimtelijke compositie;
4) behoud van transparantie en de openheid in het centrum van de wijk
5) het beperken van de grondoppervlakte die ingenomen wordt door de nieuwbouw (footprint);
Masterplan 2014
Intussen zijn twee belangrijke randvoorwaarden gewijzigd:
1) de expansieve demografische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de acute woningnood bij financieel zwakkere groepen verplicht de overheid tot kwalitatieve verdichting en het optimaal inzetten van de beschikbare bouwgronden.
2) de verplichting om de passiefstandaard te realiseren maken een aangepaste architectuur en stedenbouwkundige inplanting noodzakelijk. De zuid gerichte oriëntatie is te verkiezen boven een oost- of west gerichte oriëntatie.
Uitwerking
De uitbreiding wordt volledig geconcentreerd aan de Romeinsesteenweg omdat aan die zijde de wijk onvoldoende afgewerkt was en nog geen gezicht heeft. Het centrale deel en de zuidelijke helling worden daardoor van nieuwe bebouwing gevrijwaard.
Langs de Romeinsesteenweg worden 4 torenvolumes (14 bouwlagen, waarvan 11 woonlagen) opgetrokken die geschrankt zijn ingeplant ten opzichte van gebouwen 9 tot 12, waardoor privacy en bezonning gevrijwaard blijven. De 3 appartementen per woonlaag hebben elk een woonkamer die op het zuiden gericht is om maximaal van de zonnewinsten gebruik te maken. Verticale glazen lamellen zorgen voor de nodige beschaduwing. De traphallen zijn op het noorden (Romeinsesteenweg) gericht omwille van akoestiek en het beperken van warmteverlies. Door plaatsing van glazen branddeuren naar en door het voorzien van ramen in de traphallen genieten de toegangsbordessen van daglicht. Het gelijkvloers is dubbelhoog en gedeeltelijk van een pilotis voorzien, waardoor de modernistische typologie behouden blijft. Ook qua materiaalgebruik wordt er maximaal aangesloten bij de bestaande (gerenoveerde en recent toegevoegde) gebouwen.
Het dakpeil is ongeveer hetzelfde als bij de 3 hoekgebouwen die in het ontwerp van Braem de hoeken van de wijk markeren (gebouwen 4, 5 en 8).
Tussen gebouw 12 en 18 wordt een kinderkribbe voor 60 kinderen gebouwd zoals het masterplan van 2006 voorzag. Het lage gebouw vormt de aansluiting bij de rijbebouwing aan de Romeinsesteenweg en werkt de wijk aan die zijde af. De bestaande hoogstambomen blijven gevrijwaard.

Tussen gebouwen 6 en 9 wordt een volume met 5 bouwlagen tussengevoegd met 28 appartementen voor begeleid wonen.