Home
OCMW Site
  • Leuven

  • Leuven

  • Leuven

  • Leuven

  • Leuven

  • Leuven

  • Leuven

  • Leuven

Situering: F. Lintsstraat en A. Vesaliusstraat

Opdrachtgever: Dijledal & OCMW Leuven

Ontwerper: a33 architecten

Studiebureaus: Archimedes nv (stabiliteit/technieken)

Ontwerp:2016-2017

Uitvoering: 2018-2019

Kostprijs: +/- 7.000.000 EUR

De OCMW site is gelegen aan de Frederik Lintsstraat, dicht bij de hoek met de Andreas Vesaliusstraat. Op deze hoek bevindt zich het huidige OCMW gebouw. De site maakt deel uit van een verkaveling (zie overzichtsplan op de eerste bladzijde). Op Lot 4 van deze verkaveling - naast het OCMW gebouw - werd recent een gebouw met studentenkamers opgericht. De opdracht betreft de loten 2 en 3 van de verkaveling.

Lot 2 wordt opgesplitst in een gedeelte voor het OCMW aan de noordzijde en een gedeelte voor Dijledal aan de zuidzijde. Voor het OCMW worden 12 flexibele transitiewoningen voorzien, waarvan 3 rolstoelbewoonbaar, op 25% van de totale oppervlakte van het lot. Voor Dijledal worden 24 sociale appartementen voorzien, waarvan 9 rolstoelbewoonbaar, op 75% van de totale oppervlakte van het lot. Op beide koppen van het gebouw worden goed gedefinieerde, massievere volumes in lichtgekleurd gevelmetselwerk voorzien die de inkomgehelen van Dijledal en het OCMW accentueren. Tussen beide koppen van het gebouw worden duplexwoningen in gevelmetselwerk voorzien met verticale geleding d.m.v. subtiele accentverschillen in gevelsteen, voeg of metselwerkverband. Samen met de teruggetrokken tweede en derde bouwlaag met senioren flats in zachtgekleurd plaatmateriaal en de uitsnijding op de derde verdieping nuanceren ze de schaal van het bouwblok t.o.v. zowel de straat als het achterliggende park. De inkomgehelen en doorsteken worden in de gevel geaccentueerd d.m.v. uitsnijdingen uit het volume voor de appartementen en luifeltjes voor de duplexwoningen. De parkgevel geeft een gezicht aan het park via de haag enerzijds en door de duidelijk afleesbare geleding van het gebouw en de terrassen met het gekleurd plaatmateriaal anderzijds. De duplexwoningen sluiten aan bij een private tuin. De bovengelegen, teruggetrokken seniorenflats richten zich op het park.

Lot 3 wordt opgedeeld in 2 volumes waarin telkens 5 grondgebonden sociale woningen en 1 duplexappartement voorzien worden. Beide volumes scharen zich rond een woonerf. Alle woningen alsook het duplexappartement zijn gekoppeld aan een private tuin die voorzien is van een tuinberging. Tussen beide volumes wordt een toegangspad naar de tuinen voorzien wat de schaal van de bouwblokken nuanceert. De gevels worden voorzien in lichtgekleurd gevelmetselwerk en krijgen dezelfde verticale geleding d.m.v. accentverschillen om de massiviteit van de bouwblokken te doorbreken. De inkommen worden, net zoals bij de duplexwoningen op lot 2, geaccentueerd door luifeltjes.