Home
Remyvest
  • Renovatie van 26 sociale appartementen

  • Renovatie van 26 sociale appartementen

  • Renovatie van 26 sociale appartementen

  • Renovatie van 26 sociale appartementen

  • Renovatie van 26 sociale appartementen

Situering: Remyvest 76, Leuven

Opdrachtgever: Dijledal CV

Studiebureaus: ESSA (technieken)

Architect: a33

Ontwerp:2001-2002

Opdracht: Renovatie van 26 sociale appartementen, volledig vervangen van de bestaande gevel, vernieuwen van de binneninrichting en technieken

Uitvoering: 2004-2005

Kostprijs: ±3.040.000 euro (excl.)

Het gebouw werd opgetrokken in het begin van de jaren ’70 en vertoonde enkele ernstige bouwfysische gebreken die te wijten waren aan concepten en materiaalgebruik die typisch zijn voor die periode maar die nu niet meer te verantwoorden zijn:
- de regendichtheid van de gevel is onvoldoende, zowel door het schrijnwerk als door de spouwmuur;
- de waterdichtheid van de terrassen is onvoldoende;
- de thermische isolatiekwaliteit is zeer laag (thermisch niet onderbroken buitenschrijnwerk in aluminium, geen isolatie in sandwichpanelen, geen isolatie in spouw of op dakvlak);
- er treedt belangrijke koudebrugwerking op ter hoogte van de vloeren en balken van het skelet;
- de thermische vormveranderingen van de dakplaat zijn groot wat leidt tot scheurvorming in de wanden waarop de dakplaat is gelegd.

Om aan al deze problemen een oplossing te geven werd beslist om het parement van het gebouw volledig te vervangen en 10 cm naar buiten te plaatsen zodat er voldoende ruimte is om een goed geïsoleerde spouwmuur op te trekken. Op die wijze worden ook alle problemen in verband met koudebruggen opgelost. Tevens werd al het schrijnwerk vervangen door thermisch onderbroken en goed geïsoleerd buitenschrijnwerk in aluminium en werd de dakplaat geïsoleerd.
Ook de technische installaties (centrale verwarming, elektriciteit, sanitair en lift) dienden vervangen te worden en er moesten een aantal ingrepen gebeuren wat de brandveiligheid betreft.
Op enkele details na gebeurden er geen wijzigingen aan de binnenindeling en aan het volume van het gebouw.