Home
Silvertoptorens
 • Renovatie van de 3 Silvertoptorens

 • Renovatie van de 3 Silvertoptorens

 • Renovatie van de 3 Silvertoptorens

 • Renovatie van de 3 Silvertoptorens

 • Renovatie van de 3 Silvertoptorens

 • Renovatie van de 3 Silvertoptorens

 • Renovatie van de 3 Silvertoptorens

 • Renovatie van de 3 Silvertoptorens

 • Renovatie van de 3 Silvertoptorens

 • Renovatie van de 3 Silvertoptorens

 • Renovatie van de 3 Silvertoptorens

Situering: Jan Denucéstraat, Antwerpen

Opdrachtgever: Woonhaven Antwerpen

Studiebureaus: Atelier T / ESSA (technieken) – CONSTRUCTOR (stabiliteit) - ONTWERPBUREAU PAUWELS (buitenaanleg)

Architect: a33

Opdracht: 3 torens met 525 (197 + 197 + 131) appartementen en gemeenschappelijke functies

Uitvoering: 2004-2008 (toren 1 en 2), 2012-2013 (toren 3)

Kostprijs: ±49.127.000 euro (excl.)

De drie Silvertoptorens werden gebouwd begin jaren 70 door architect Jules De Roover.
Voor de renovatie vertoonden de torens bouwfysische, bouwtechnische en organisatorische problemen en stonden 80 van de ruim 600 appartementen leeg.
Tevens waren de torens geïsoleerd opgesteld en hadden ze te lijden onder een imagoprobleem.

Behalve een stedenbouwkundige inpassing van de torens, behelst de opdracht tot renovatie ook een vrij grondige transformatie van de gebouwen, waarin volgende elementen centraal staan:
- brandveiligheid: compartimentering, materialen liften en aërolische installatie voor rookafvoer volgens koninklijk besluit;
- logische organisatie van toegang, fietsenstallingen en bergingen, liften en trappenhuizen, kelders per toren;
- herschikking van appartementen in duplexen, kleine en grotere flats, volgens de concept- en ontwerponderrichtingen C2001 van de VMSW
- aandacht voor bouwfysica: isolatie, ventilatie en akoestiek;
- totale herziening van technieken en milieuvriendelijke stookinstallatie met warmtekrachtkoppeling;
- architectonisch imago: aansluiting op de ander torens in de buurt door een aangepast kleur- en materiaalgebruik;
- stedenbouwkundige integratie: aansluiting op bestaande tentoonstellingswijk via sokkelvolumes met nieuwe functies en via speelterreinen, wandel-, fiets- en joggingspaden; aandacht voor de intermediaire openbare ruimte;
- omgevingsaanleg: creatie van sferen met een verschillende belevingswaarde (ringbos, weide en erf) en aandacht voor heldere ontsluiting en sociale veiligheid.

Momenteel zijn toren 1 en 2 gerenoveerd en terug bewoond. De renovatiewerken aan toren 3 worden gestart in 2012.