Home
Tichelrei

Situering: Tichelrei - Gent

Opdrachtgever: WoninGent

Ontwerper: a33 architecten

Studiebureaus: Studiebureau Boydens

Ontwerp:2016-2017

Uitvoering: 2018-2019

Video:

Het betreft de renovatie van een historisch waardevol gebouw (1955) ontworpen door de Gentse architect Jules Trenteseau. Het project vereist een zorgvuldige aanpak gezien de hoge architecturale kwaliteit die het gebouw en de wijk Groene Briel hebben. Ons renovatievoorstel vertrekt van een doorgedreven analyse van de ruimtelijke randvoorwaarden en een bouwhistorische waardestelling van het gebouw. In deze waardestelling komen vooral de gevels (betonpanelen, raamkaders, claustra’s) als te behouden naar voor.

De noodzaak voor een zeer energiezuinig woongebouw met een lange termijnhorizont noopt tot een doorgedreven isolatie van de buitenschil. Aangezien het toepassen van binnenisolatie bouwfysisch niet aanbevolen is, lijkt reconstructie van de gevels ons de beste oplossing, waarbij het behoud van het oorspronkelijk uitzicht moet gekoppeld worden aan een optimale isolatiewaarde en het bouwtechnisch correct oplossen van alle bouwknopen. Uiteindelijk werd geopteerd voor een dunne gevelbeplating in architectonisch beton aangezien deze optie het best aansluit bij het oorspronkelijk beeld.

We maken het gebouw brandveiligheid en toegankelijk volgens de meest recente wetgeving:

- De trap- en liftkernen worden volledig vernieuwd zodat gecompartimenteerde trappen gerealiseerd kunnen worden overeenkomstig het KB basisnormen. De afmetingen van de liften en bordessen worden aangepast overeenkomstig de regelgeving toegankelijkheid.

- Aan de achtergevel wordt een brandweerweg gerealiseerd zodat de twee lange gevels en bij gevolg alle appartementen bereikbaar zijn voor de ladderwagens van de brandweer. In de tuinstrook worden nieuwe en transparante toegangen gerealiseerd zodat het gebouw zowel vanaf de Tichelrei als vanaf het Winston Churchillplein bereikbaar wordt.

De planindeling van de appartementen wordt volledig herbekeken in functie van een hedendaags wooncomfort, waarbij de nieuwe appartementen een goede oriëntatie en een meervoudig uitzicht krijgen. De nieuwe planindeling past ook binnen de bestaande beton- en splitlevelstructuur. De bestaande raamkaders en -indeling blijven behouden, de buitenbergingen met claustra’s krijgen een nieuw functioneel gebruik binnen de appartementen, mits reconstructie van deze architecturale elementen. Tevens zullen we het feit dat de geaccentueerde uitspringende raamkaders gekoppeld zijn aan leefruimtes, ook in het nieuwe ontwerp respecteren. Bij deze leefruimtes worden discrete nieuwe terrassen voorzien, die passen binnen de oorspronkelijke gevelritmiek.

Ook de gemeenschappelijke ruimtes op het gelijkvloers en kelder worden herdacht, waarbij maximaal kansen geboden worden voor ontmoeting, sociale cohesie en sociale veiligheid. De technische installaties worden volledig vernieuwd, maar met behoud van de aansluiting op het stadsverwarmingsnet. Tevens zijn een aantal ingrepen noodzakelijk inzake stabiliteit: nieuwe liftschachten en trappen, terrassen, punctuele aanpassingen aan bestaande balken en kolommen in beperkte mate.