Home
Zoerle-Parwijs Schietboom
  • Nieuwbouw van bejaarden- en ééngezinswoningen

  • Nieuwbouw van bejaarden- en ééngezinswoningen

  • Nieuwbouw van bejaarden- en ééngezinswoningen

  • Nieuwbouw van bejaarden- en ééngezinswoningen

  • Nieuwbouw van bejaarden- en ééngezinswoningen

  • Nieuwbouw van bejaarden- en ééngezinswoningen

Situering: Schietboomstraat, Zoerle-Parwijs

Opdrachtgever: CV De Zonnige Kempen

Studiebureaus: Studiebureau Heedfeld nv (collectieve verwarming)

Architect: a33

Opdracht: 3 bejaardenwoningen volledig gelijkvloers en 7 eengezinswoningen met 1 of 3 slaapkamers

Uitvoering: 2010

Inplanting rond een pleintje

De opdracht bestaat erin een 10-tal woongelegenheden te verwezenlijken op een residentieel gelegen, quasi vierkant bouwterrein. Door de aanwezigheid van nog andere bejaardenwoningen en door de omliggende residentiële buurten wordt geopteerd voor een L-vormige oriëntatie van de bebouwing: zo ontstaat een semi-publiek pleintje zuid-west gericht (en aangevuld met een gemeenschappelijke carport aan de straatzijde).
Alhoewel gestapeld hebben alle woningen een aparte toegang op de begane grond. Woningen voor aanpasbaar wonen (bejaarden, rolstoelgebruikers, …) hebben toegangen aan de pleinzijde, wat voor een verhoogde betrokkenheid zorgt bij activiteiten van het plein.
De andere toegangen zijn gelegen aan de randen van het perceel zodat enerzijds de randzones geen ‘dode’, verwaarloosde zones worden en zodat anderzijds de toegangspaden een semi-publiek of semi-privé karakter krijgen (o.a. door het voorzien van buitenbergingen).

Architectuur

De bouwblokjes zijn aan de pleinzijde (gunstig voor licht- en zontoetreding) vrij open met een aantal grote openingen en uitsnijdingen. Dat geeft het geheel een zekere sculpturaliteit.
De ‘back-sides’ krijgen door hun specifiek karakter (meer privé en minder publiek) een ander soort gevelarchitectuur: een pannenbekleding die zich - met het dak in het verlengde - als een kleed rond het project drapeert. Die gevels zijn geslotener met verspreid openingen van diverse groottes.

Duurzaamheid

De 10 woningen worden collectief verwarmd door condenserende gaswandketels. De gemeenschappelijke zonneboilerinstallatie zorgt voor het sanitair warm water.