Home
Basisschool Bleydenberg
  • Restauratie en nieuwbouw van een basisschool

  • Restauratie en nieuwbouw van een basisschool

  • Restauratie en nieuwbouw van een basisschool

Situering: Albert Woutersstraat , Wilsele (Leuven)

Opdrachtgever: Vzw Schoolcomité Bleydenberg Vrije Basisschool

Architect: a33 architecten

Ontwerp:2011-2013

Opdracht: Restauratie en nieuwbouw van een basisschool

Uitvoering: 2014-2016

De Bleydenbergschool was gehuisvest in een voormalig klooster langs de Albert Woutersstraat. De site wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke randvoorwaarden: De voormalige kloosterkapel die sinds 2007 geklasseerd is als beschermd monument. Rechts van de site is het bestaand kinderdagverblijf ingepland waar tegen aangebouwd wordt. De achterliggende groenzone wordt gebruikt als speelveld, toegankelijk voor kinderen uit de buurt. Al deze randvoorwaarden zorgen voor de specifieke inplanting van het nieuwe gebouw. De school manifesteert zich verschillend naargelang de benaderingswijze, de ene keer duidelijk zichtbaar, de andere keer nog nauwelijks. De oude gebouwen waren sterk verouderd en worden volledig afgebroken op de neogotische kapel na. Die laatste wordt grondig gerestaureerd in latere fase en krijgt een gemeenschappelijke polyvalente functie in het schoolcomplex.

De nieuwbouw herneemt de typische binnenkoer en de grotendeels orthogonale opstelling, maar vult de hoek richting het te behouden kinderopvang volledig op door onder andere een sporthal, die ondergronds voorzien wordt. Aan de Albert Woutersstraat wordt de nieuwe overdekte hoofdtoegang van de school voorzien. De sporthal van de school wordt ook buiten de schooluren gebruikt door lokale sportverenigingen en is apart toegankelijk.

De speelplaats , die voorheen aan de straat lag, wordt op de vernieuwde binnenkoer gesitueerd. Dat vergroot de veiligheid van de kinderen en de intimiteit van het complex.

Met de gemaakte keuzes wordt het domein op een duidelijke wijze geherstructureerd met behoud van de kwaliteiten en het behoud van de historisch waardevolle elementen. Het gebouw manifesteert zich duidelijker en geeft aan de school een nieuw gezicht.

De uitwerking voorziet een hedendaagse baksteenarchitectuur, waarmee op een respectvolle, abstracte manier wordt aangesloten op de neogotische kapel. In het interieur wisselen het gebruik van zichtbeton en hout (houten kasten gang/klas, lattenwerk van de inkom in rubberwood, …) elkaar af voor een minimalistische, maar warme sfeer. Het doorgedreven kleurenconcept zorgen voor een speels interieur waarbij de herkenning en eigenheid van elke klas vooropgesteld worden.