Home
Basisschool De Zonnebergen
  • nieuwe klassenvleugel met polyvalente zaal voor basisschool De Zonnebergen

  • nieuwe klassenvleugel met polyvalente zaal voor basisschool De Zonnebergen

  • nieuwe klassenvleugel met polyvalente zaal voor basisschool De Zonnebergen

  • nieuwe klassenvleugel met polyvalente zaal voor basisschool De Zonnebergen

  • nieuwe klassenvleugel met polyvalente zaal voor basisschool De Zonnebergen

Situering: Pastorijstraat, Mechelen (Walem)

Opdrachtgever: Basisschool De Zonnebergen GO! – Afdeling infrastructuur Regio Oost Scholengroep 5

Studiebureaus: LISST bvba

Architect: a33 architecten

Ontwerp:2010-2011

Opdracht: nieuwe klassenvleugel met polyvalente zaal voor basisschool De Zonnebergen

Uitvoering: 2012-2013

Kostprijs: 1.875.000,- excl. BTW en erelonen

De kleuter- en lagere school De Zonnebergen aan de rand van Walem-dorp bestond uit een conglomeraat van verschillende gebouwen. Het oorspronkelijke centrale gebouw dateert uit 1935 en is verbouwd met aanbouw in 1989. Op twee locaties staan zes containerklassen. Een recente nieuwbouw tenslotte herbergt vier klassen en een polyvalente zaal aan de Pastorijstraat.
De bestaande gebouwen en hun tussenruimtes zijn sterk in zichzelf gekeerd en kennen weinig ruimtelijke interactie, zowel onderling als met het openbaar domein.
De school wil de containerklassen vervangen door een volwaardige nieuwbouw en had nood aan een sporthal. Voor dit programma werd een locatie gesuggereerd in het verlengde van de recente uitbreiding langs de Pastorijstraat, waarbij de sporthal gedeeltelijk ondergronds zou voorzien worden, onder de klassen.
Na een knelpuntenonderzoek kwam A33 tot de conclusie dat het interessanter is om beide functies op te splitsen. Aan de Pastorijstraat wordt de sporthal voorzien met zijn nevenfuncties en aan de Alfred De Taeyestraat komen zes nieuwe klassen in een aparte klassenvleugel. De sporthal is hierdoor rolstoeltoegankelijk en via een glazen schuifwand combineerbaar met één van de speelplaatsen. De opsplitsing laat bovendien toe om de lagere school te organiseren als drie clusters van klassen (één cluster per graad), elk met hun eigen speelplaats.
Er wordt gestreefd naar een school met een open karakter. Een nieuwe circulatie as onder de betonnen luifel herstructureert de school en verbindt de nieuwe en bestaande gebouwen. Vanaf de straat zijn zowel de activiteiten in de sporthal als op de achterliggende speelplaats waarneembaar via royale raampartijen.
De nieuwe uitbreidingen integreren zich in het bestaande conglomeraat. Ze hernemen de antracietkleurige gevelpanelen van de recente nieuwbouw uit 2009. De betonnen luifel zorgt voor een ruimtelijke accolade tussen de verschillende volumes.