Home
Basisschool Zonnebloem
 • 1ste prijs wedstrijd na selectie in 2012

 • 1ste prijs wedstrijd na selectie in 2012

 • 1ste prijs wedstrijd na selectie in 2012

 • 1ste prijs wedstrijd na selectie in 2012

 • 1ste prijs wedstrijd na selectie in 2012

 • 1ste prijs wedstrijd na selectie in 2012

 • 1ste prijs wedstrijd na selectie in 2012

 • 1ste prijs wedstrijd na selectie in 2012

 • 1ste prijs wedstrijd na selectie in 2012

 • 1ste prijs wedstrijd na selectie in 2012

 • 1ste prijs wedstrijd na selectie in 2012

 • 1ste prijs wedstrijd na selectie in 2012

 • 1ste prijs wedstrijd na selectie in 2012

Situering: Borgstraat / Hekkestraat, Sint Amands

Opdrachtgever: DBFM Scholen van Morgen

Studiebureaus: LISST

Ontwerp: 2012-2014

Uitvoering: 2015-2017

De basisschool ligt op een strategische hoek in het centrum van Sint Amands. Ze heeft een dubbelzinnige relatie tot het dorp: het gebouw keert zich af van de doorgaande weg (Borgstraat), maar de gemeenschap (instantie, instelling) zoekt maatschappelijke aansluiting. De 19e-eeuwse gebouwen zijn sterk verouderd. Een nieuw onderkomen voor klaslokalen enerzijds, polyvalente zaal en refter anderzijds biedt uitkomst.
De twee programmaonderdelen worden gesplitst. Dat heeft voordelen in verband met fasering en compactheid. Bovendien kan de polyvalente zaal zo voor buitenschoolse activiteiten gebruikt worden; een aparte toegang maakt dat mogelijk. De polyzaalcluster werkt als schakel tussen kleuter- en basisschool, tussen school en dorp.

De klassenvleugel is drie verdiepingen hoog en staat op de straathoek. Door de horizontale geleding, lichtkleurig baksteenmetselwerk wordt afgewisseld met banden in zichtbeton, blijft het gebouw op schaal van de omgeving. Verticaal is de gevel gemoduleerd naar de meanderende straat. Op de hoek plooit ze terug waardoor het ruimtegevoel verbreedt. De lokalen richten zich naar Hekkestraat en speelplaats. Aan de doorgaande weg ligt de sterk verbrede gang met daarin verblijfsplekken die als overflow van de klassen dienen.

Beide gebouwen worden verbonden door een meervoudig bruikbare luifel. De buitenruimte wordt opgedeeld in zuivere eenheden met verschillend karakter: speelplaats, tuin met monumentale boom, basketveld...

De opening werd door verschillende media gepubliceerd:
http://www.rtv.be/artikels/heel-wat-nieuwe-schoolgebouwen-geopend-a36996...
http://www.nieuwsblad.be/cnt/blgde_02799873