Home
BS De Bel Muizen
  • Laureaat architectuurwedstrijd selectie 2014

  • Laureaat architectuurwedstrijd selectie 2014

  • Laureaat architectuurwedstrijd selectie 2014

  • Laureaat architectuurwedstrijd selectie 2014

  • Laureaat architectuurwedstrijd selectie 2014

  • Laureaat architectuurwedstrijd selectie 2014

  • Laureaat architectuurwedstrijd selectie 2014

  • Laureaat architectuurwedstrijd selectie 2014

  • Laureaat architectuurwedstrijd selectie 2014

  • Laureaat architectuurwedstrijd selectie 2014

Situering: Peter Benoitstraat 2a Muizen (Mechelen)

Opdrachtgever: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Studiebureaus: LISST (stabiliteit,EPB), A33 (technieken, omgeving)

Architect: A33 architecten

Ontwerp:2014

Opdracht: Uitbreiding school

Uitvoering: 2015-2016

Kostprijs: 1.546.000,00 (EXCL.)

Het bestaande schoolgebouw heeft één bouwlaag met hellend dak en is opgenomen in de inventaris Bouwkundig Erfgoed. Op de speelplaats staan enkele waardevolle loofbomen die als een groene long fungeren voor de omgeving. De hoge, blinde sporthalgevel werpt een schaduw over het terrein.
Respect voor het bestaande gebouw en de waardevolle bomen vormen de uitgangspunten van het concept. De nieuwe vleugel met secretariaat, refter en klassen wordt loodrecht op de straat ingeplant, evenwijdig aan het bestaande gebouw en met respect voor de bestaande loofbomen. De speelplaats - tussen het bestaande en het nieuwe gebouw – opent zich naar de straat waardoor het groene karakter van de school zichtbaar blijft in de straat.
De klaslokalen van de bestaande vleugel worden vergroot door de achterliggende gang mee in de klassen op te nemen. Een nieuwe, beglaasde gang aan de speelplaatszijde zorgt voor de ontsluiting van deze klassen. Een lichte luifel aan de straat verbindt bestaand en nieuw en doet dienst als hoofdinkom, fietsenstalling en overdekte speelplaats. Een uitsnijding uit de luifel zorgt ervoor dat ook de boom aan de straatzijde behouden kan blijven.
De materialisatie van de buitengevels van de nieuwbouw in rood genuanceerde gevelsteen met witte ramen vormt een hedendaagse verwijzing naar het materiaalgebruik van het bestaande gebouw. De speelplaatsgevels van zowel nieuwbouw, luifel als gang bestaand gebouw worden voorzien in lichte, transparante materialen (glas en strekmetaal) met een ritmische afwisseling van gekleurde vakken. Rond de bomen en de zandbak worden betonnen zitelementen geplaatst waardoor deze als groene eilanden op de speelplaats gemarkeerd worden.