Home
De Grasmus
 • Leefschool

 • Leefschool

 • Leefschool

 • Leefschool

 • Leefschool

 • Leefschool

 • Leefschool

 • Leefschool

 • Leefschool

 • Leefschool

 • Leefschool

 • Leefschool

Situering: Grasmushof 5, 3000 Leuven

Opdrachtgever: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap & Scholengroep 11

Ontwerper: a33 architecten

Ontwerp:2016

Uitvoering: 2017-2018

Ondanks dat de site gelegen is in het centrum van Leuven, vormt ze een relatief besloten groene enclave. Aan de noordzijde sluit de site aan op het domein van de Kruidtuin. Aan de overkant van de straat Grasmushof (autoluwe straat) ligt aan de zuidzijde een binnenplein met groen en speelelementen waarop tuinen van de omliggende bebouwing aansluiten.

De bestaande gebouwen zijn opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Latere toevoegingen uit de jaren ’70 zijn zowel van minder architecturale als van mindere bouwkundige kwaliteit. Binnen de schoolmuren zorgt het niveauverschil en de middenvleugel voor een harde scheiding tussen beide speelplaatsen wat het geheel moeilijk leesbaar maakt. Daardoor is er beslist om de kwalitatief mindere middenvleugel te slopen en hier een nieuwe vleugel op te richten.

De nieuwe vleugel wordt uitgewerkt als een tweeledig volume bestaande uit een ontdubbelde sokkel met leerkrachtenkamer en sanitair op gelijkvloers met daarboven een eenvoudig balkvolume op de verdieping met 4 lagere schoolklassen. De centrale overdekte buitenruimte die hierdoor ontstaat fungeert als hart van de school die de link legt tussen beide speelplaatsen via een brede en luie trappenpartij.

De binnentrap naar niv +1 wordt gekoppeld aan de bestaande traphal zodat een centrale functionele circulatieknoop ontstaat (splitlevel). Door de inplanting van de nieuwe vleugel ontstaat een heldere en eenvoudige circulatie en wordt de beschikbare buitenruimte gemaximaliseerd.

De brede gangen met binnenramen naar de klassen worden ingericht als verblijfsruimten met vast meubilair en brede venstertabletten die als bank gebruikt kunnen worden.

De gevels worden uitgewerkt in een warme geelbeige gevelsteen, refererend naar de cementtegels van de bestaande vloeren en de beige tinten in de bestaande sokkels in natuursteen. Dit contrasteert met de zwarte sokkel onderaan uitgevoerd in zwarte grestegels. Het kleurconcept is doorgetrokken in het interieur met gebruik van terrazzo tegels in de circulatie en gele linoleum in de klassen. Op die manier zoekt de nieuwe vleugel op een eigentijdse manier aansluiting bij de bestaande modernistische architectuur.