Home
De Twijg
  • Nieuwbouw en renovatie van een lagere school

  • Nieuwbouw en renovatie van een lagere school

  • Nieuwbouw en renovatie van een lagere school

  • Nieuwbouw en renovatie van een lagere school

  • Nieuwbouw en renovatie van een lagere school

  • Nieuwbouw en renovatie van een lagere school

  • Nieuwbouw en renovatie van een lagere school

  • Nieuwbouw en renovatie van een lagere school

  • Nieuwbouw en renovatie van een lagere school

  • Nieuwbouw en renovatie van een lagere school

Situering: Baron Descampslaan, Ursulinenstraat, Wijgmaal

Opdrachtgever: vzw Vrije Basisschool Wijgmaal

Studiebureaus: IBC (stabiliteit)

Architect: a33

Ontwerp:1999-2002

Uitvoering: 2001-2006

Een combinatie van renovatie en nieuwbouw: de historisch minder waardevolle en onpraktische delen van de bestaande school worden afgebroken en vervangen door een leesbare en structurerende nieuwbouw.

De bestaande refter en 9 klassen worden in ere hersteld en grondig aangepast aan de huidige comforteisen. Het secretariaat wordt ondergebracht in een bestaande vleugel, waarvan de zolder wordt ingericht als polyvalente klas.

Rondom deze 3 gerenoveerde gebouwen worden 3 nieuwe vleugels voorzien, elk met hun eigen schaal en specifieke functie, maar toch coherent door materiaalgebruik en vormentaal:
- een buitenschoolse kinderopvang die afzonderlijk kan functioneren;
- een aparte vleugel voor de kleuters met 6 klassen en bijhorende refter;
- een centraal inkomvolume met 4 extra klassen op de verdieping, waarop een autonome turnzaal aansluit, die na schooltijd eveneens door de plaatselijke volleybalclub gebruikt kan worden.

Dankzij de nieuwe inkomhal ontstaat er een helder circulatieschema dat nieuwe en bestaande ruimtes op een logische manier met elkaar verbindt.
In het ontwerp is veel aandacht besteed aan functionele en tegelijk inspirerende ruimtes op maat van de kinderen, natuurlijke lichtinval, akoestisch comfort, eigentijds materiaalgebruik en duurzame bouwmethoden.