Home
Geriatrisch Centrum Damiaan, Tremelo
  • Masterplan gefaseerde reconversie RVT

  • Masterplan gefaseerde reconversie RVT

  • Masterplan gefaseerde reconversie RVT

  • Masterplan gefaseerde reconversie RVT

  • Masterplan gefaseerde reconversie RVT

Situering: Pater Damiaanstraat Tremelo

Opdrachtgever: Cofinimmo nv / Senior Living Group

Studiebureaus: LISST (stabiliteit)

Architect: A33 architecten

Opdracht: Architecturaal ontwerp stapsgewijze uitbreiding 155 kamers/ transformatie

Uitvoering: 2010-2013

Kostprijs: 12.220.000,00

Het gebouw ligt centraal op de Dewaco-site, aan de rand van Aalst en van een woon(uitbreidings)gebied, met aangrenzend aan de site voornamelijk volgende (landschaps)elementen aanwezig zijn: parkgebied, agrarisch gebied, woongebieden met landelijk karakter.

De woongebouwen zijn dan ook voor de omgeving een ‘landmark’ in het landschap. Zo sluit het gebouw nog steeds aan bij de kwaliteiten en het potentieel van de naoorlogse woontoren: ruimtelijke zichten die niet worden afgeblokt, riante groene ruimtes rondom en verrassende perspectieven op het landschap.

Het gebouw is in slechte bouwfysische conditie. De afweging diende gemaakt tussen renovatie en afbraak en nieuwbouw. Om diverse redenen is gekozen voor behoud (van de nog solide structuur) en renovatie. In eerste instantie het nog steeds aanwezige potentieel van het gebouw, de locatie en de verbeteringsmogelijkheden. Bovendien is de energetische eindbalans van afbraak en nieuwbouw nadeliger en de impact van totale afbraak voor de site is veel groter. Tenslotte laat renovatie een fasering toe en dus (gedeeltelijk) blijvende bewoning.

Het bestaande gebouw met aan de lucht opengestelde trappenhallen en gaanderijen (3 trappenhallen, 3 verschillende inkomhallen), die telkens 2 appartementen per niveau bedienen, wordt van een volledig nieuwe ‘enveloppe’ voorzien die ook de circulatiekernen mee tot binnenruimte maakt. Koudebrugelementen zoals uitstekende kroonlijsten en terrassen worden verwijderd.
Via beperkte uitbreidingen van het volume worden 61 wooneenheden gecreëerd en wordt er plaats gemaakt in het gebouw voor meer zichtbare gemeenschappelijkheid: één duidelijke hoofdtoegang, een ruime op het gelijkvloers doorlopende circulatieruimte die ook ontmoetingsruimte kan zijn en die alles ‘verbindt’, een gemeenschapslokaal en een kleine winkelruimte die door een sociale kruidenierszaak zal worden ingenomen.

De binnenindeling van het bouwblok wordt, op het behoud van de circulatiekernen na, volledig herbekeken en vernieuwd. De nadruk komt voor een typeverdieping te liggen op doorzonwoningen waarvan de livings tweezijdig kunnen genieten van zowel zon als uitzicht. Ook de circulatie is zodanig georganiseerd dat ook hier zon én uitzicht een meerwaarde vormen.
Op het gelijkvloers zijn een aantal aangepaste woningen voorzien voor minder mobiele bewoners en zowat een derde van de woningen op de verdiepingen zijn opgevat volgens de principes van levenslang wonen.

Door de creatie van meer woonentiteiten kunnen de werken in 2 fazen uitgevoerd worden en kunnen minstens 23 van de bestaande 48 bewoners/gezinnen in het bouwblok blijven.
De verschijningsvorm na renovatie laat een helder gebouw zien met vierzijdig levendige gevels. De voornaamste elementen daarbij zijn
- hoofdzakelijk een gevelisolatiesysteem met buitenbepleistering
- een strekmetaalstructuur die de (nieuwe) terrassen markeren en borstweringen vormen
- de beperkte inzet van kleuren die via de gemeenschappelijke ruimtes (traphallen, overlopen) naar buiten stralen.

Het ambitieniveau op energetisch vlak is een laag energie gebouw. De berekeningen geven aan dat de Netto Energie Behoefte per jaar voor ruimteverwarming van de appartementen zal variëren tussen ca. 20 en 40 kWh/m2 (wettelijke eis 2015: minder dan 70kWh/m2.jaar).

Het masterplan diende een uiterst complexe opdracht waar te maken : het blijvend kwalitatief functioneren van het RVT tijdens de transformaties en dat binnen de vooropgestelde timing en het vooropgestelde budget. Verschillende fazes en deelfazes werden uitgewerkt waarbij o.a. niet werd geaarzeld om, i.f.v. kwaliteit, een quasi nieuwe parking gedeeltelijk op te offeren.