Home
KA Beveren
  • Uitbreiding

  • Uitbreiding

  • Uitbreiding

  • Uitbreiding

  • Uitbreiding

  • Uitbreiding

Situering: Donkvijverstraat Beveren

Opdrachtgever: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Ontwerper: a33 architecten

Studiebureaus: Sweco

De middelbare school - in een binnengebied in het centrum van Beveren - wordt uitgebouwd tot een kwalitatief samenhangend en functioneel geheel dat herkenbaar is vanaf de straat. In het kader van een duurzame verdichting werd geopteerd om eerst de noodzakelijke open ruimtes te definiëren en deze gepast te integreren in het landschap om nadien de gebouwen in te planten en vorm te geven in relatie tot die open ruimtes.

In de smalle verbindingsstrook tussen school en straat wordt een aparte inkom voor de middelbare school voorgesteld. Deze inkom verbindt in een rechte lijn de straat met een nieuwe “herkenbare schoolpoort” over een groen voorhof. Achter de nieuwe schoolpoort wordt een binnenhof ontworpen als het groene hart van de school, waarop de verschillende nieuwe schoolgebouwen en de 3 aparte speelplaatsen zich enten. Ook het sportveld sluit rechtstreeks aan op dit binnenhof. Verder worden een functionele randweg en een groene parking voorzien.

Inkom, voorhof, binnenhof, speelplaatsen, sportveld, randweg en parking vormen de hardware van een samenhangende openruimte structuur die zich vlot laat integreren binnen de globale landschapsstructuur:

• het sportveld kan met enkele bomenclusters de beekstructuur versterken;
• de randwegen worden begeleid door bomenrijen;
• op het voorhof en op elke speelplaats is er ruimte voor enkele bomenclusters.

Voorgestelde openruimte structuur sluit volledig aan op de oude gebouwen, zodat zij kunnen gerecupereerd worden. Het masterplan laat toe op termijn deze oude gebouwen
stapsgewijs te vervangen.

Er worden twee compacte klassenvleugels voorzien, onderling en met de bestaande school verbonden op de eerste verdieping in functie van een functionele en flexibel schoolcomplex. Onderin wordt de overdekte speelplaats voorzien. De compactheid wordt nog vergroot door de sporthal aan te sluiten op de tweede klassenvleugel. De klasvleugels worden in gevelsteen voorzien die aansluit bij de gevelsteen van een recente realisatie voor het lager onderwijs. Lange verspringende horizontale ramen met glas en gekleurde panelen vormen de expressie van de dynamiek van de school. De gevel van de "schoolpoort" in beschilderde geperforeerde staalplaat geeft op zijn beurt uitdrukking aan het sportieve karakter van de school.