Home
KA Tervuren
  • Nieuwbouwklassen en polyvalente zaal

  • Nieuwbouwklassen en polyvalente zaal

  • Nieuwbouwklassen en polyvalente zaal

  • Nieuwbouwklassen en polyvalente zaal

  • Nieuwbouwklassen en polyvalente zaal

  • Nieuwbouwklassen en polyvalente zaal

  • Nieuwbouwklassen en polyvalente zaal

Situering: H. Boulengerlaan 7, Tervuren

Opdrachtgever: Het Gemeenschapsonderwijs (Go!)

Studiebureaus: Constructor NV, Studiebureau Heedfeld

Architect: a33

Uitvoering: 2008-20.. (in uitvoering)

Kostprijs: 2.420 000, 00 (excl. btw)

Langs de monumentale Tervurenlaan en de tussen de woonwijken ligt de campus van het Koninklijk Atheneum Tervuren (KAT). De site had/heeft een informeel karakter. Dat komt enerzijds door de inplanting van de ‘tijdelijke’ klaspaviljoenen. Zij staan, in afwijking tot de hoofdbouw, in een strak ritmisch patroon onder 45 graden met de perceelgrenzen. Anderzijds kent het terrein grote niveauverschillen en is het erg groen. Ter vervanging van de bouwvallige noodbouw moeten duurzame constructies worden opgetrokken die een basisschool, middelbare school en gemeenschappelijke polyvalente zaal omvatten.

In een masterplan is een visie geformuleerd voor de hele schoolsite. In de toekomst moet de realisatie van nog bijkomende klassen en volwaardige sportinfrastructuur mogelijk blijven.
In eerste fase is het Atheneum aan de zijde van de Tervurenlaan uitgebreid met middelbare school klassen. De nieuwbouw sluit direct aan op het bestaande, 3 verdiepingen hoge, gebouw. Daardoor was een faseerbaarheid van de werken mogelijk en kon de school verder functioneren: eerst nieuw bouwen, dan deels verhuizen. Door de noordoostelijke ligging van de nieuwbouwvleugel wordt noch zon, noch licht weggenomen van de bestaande gebouwen en speelruimtes. Bovendien krijgt de school een nieuwe uitstraling aan de Tervurenlaan. Het bakstenen gebouw wordt op poten geplaatst en voorzien van een uitsnijding om de link vanop de speelplaats met de (beschermde groene berm langs de) Tervurenlaan niet te verliezen.

In de tweede fase werden de nieuwe basisschool en polyvalente zaal opgetrokken. Zij bewerkstellingen een een duidelijke zonering van het terrein in functie van de leeftijdscategorieën op school. De dubbel hoge polyvalente zaal is toegankelijk via een ingegraven atrium, van waaruit ook de fietsenstallingen ontsloten worden. Ook hier is de materialisatie hoofdzakelijk baksteen.