Home
Kinderdagverblijf “De Katjes”
  • Nieuwbouw

  • Nieuwbouw

  • Nieuwbouw

  • Nieuwbouw

  • Nieuwbouw

  • Nieuwbouw

Situering: Tervuren

Opdrachtgever: Vzw “De Katjes”

Studiebureaus: IKDV (stabiliteit), Sb Heedfeld (technieken)

Architect: a33

Opdracht: Nieuwbouw kinderdagverblijf

Uitvoering: 2009-2011

Kostprijs: 1 150 000, 00 euro excl. BTW en erelonen

Functionaliteit van het concept

Het project bevindt zich op de site van het Atheneum van Tervuren, gelegen langs de Tervurenlaan, en ervan gescheiden door een beschermde groenberm.
Een gang, met aanliggende gemeenschappelijke ruimtes, vormt enerzijds een bufferzone tegen de donkere, koude en lawaaierige noordwestzijde (Tervurenlaan) en vormt anderzijds de verbinding tussen de verschillende leefgroepen van het kinderdagverblijf. Op verschillende plaatsen/manieren wordt ervoor gezorgd dat er voldoende lichtinval is in de gang.
Loodrecht op de richting van de gang zijn 4 quasi identieke leefgroepen georganiseerd zodat ze onderling verwisselbaar zijn in de tijd. Tussen de twee aan twee gekoppelde leefgroepen ontstaat een ingesloten buitenruimte (speelruimte).
Zowel in de gemeenschappelijke gang als in de leefgroepen zijn het gros van de wanden lichte scheidingswanden om op langere termijn een zo groot mogelijke flexibiliteit te behouden.

Belevingswaarde en visuele kwaliteit van het project

Bij de leefgroepen en op sommige strategische plaatsen in de gemeenschappelijke gang zijn grotere ramen voorzien met voldoende licht en zicht. Zo worden o.a. de stammen van de groenzone aan de Tervurenlaan 'ingekaderd' vanuit de gemeenschappelijke gang. Die laatste is tot 3 m breed (en plaatselijk nog breder) zodat die eveneens als speelruimte kan benut worden of voor andere activiteiten.
De buitenschil van het gebouw is voorzien van een modulaire bekleding van vezelcementplaten die ‘at random’ zijn doorbroken door kleine raamopeningen (op kindermaat en -hoogte) met een speels beeld als resultaat.
De uitsnijding van de speelplaats is voorzien van een kleurrijke gevelpleister.
De inkom/administratie (onthaal) is benadrukt door het uit het hoofdvolume te laten steken en anders te behandelen qua materiaalgebruik (glas en zichtbeton).
Elke leefgroep krijgt zijn eigen kleur, zichtbaar gemaakt van buitenaf en vanuit de centrale gang door het subtiele gebruik van gekleurd glas.

Kunstintegratie

In de centrale gang is er door Philippe Gouwy een kunstwerk voorzien onder de naam "de Katjeslaan". Uit massieve, 250 jaar oude kastanjebomen zijn sculpturen gemaakt die reminiscenties in zich dragen aan de aanliggende groenzone van de Tervurenlaan (afgeboord met paardekanstanjelaars!) en er een uitbreiding van vormen. Aan de achterzijde zijn de sculpturen gepolychromeerd waardoor ze een spel aangaan met het invallend licht, en de eigen reflectie en schaduw.