Home
Kinderdagverblijf "De Ketteflet"

Situering: Leuven, Sint-Maartensdal

Opdrachtgever: Stad Leuven

Ontwerper: a33

Studiebureaus: Essa - technieken, Establis - stabiliteit

Het kinderdagverblijf ‘De Ketteflet’ werd ondergebracht in blok 4 van van de wijk Sint-Maartensdal te Leuven. Dat woonblok werd naar een ontwerp van a33 zwaar gerenoveerd in de periode 2012-2014. Het kinderdagverblijf vormt, samen met de omgevingsaanleg rond het woonblok, het sluitstuk van die renovatie en herbestemming. Het is als gemeenschapsfunctie de ideale overgang van het openbare karakter van het hele grondniveau van de wijk Sint-Maartensdal naar de specifieke woonfunctie op de verdiepingen van het woonblok.

De crèche werd in september 2014 in gebruik genomen en is met 4 leefruimtes bedoeld voor ca. 50 kinderen. Het programma past zich niet alleen in in de bestaande structuur van kolommen en balken die overgebleven is van het oorspronkelijke gebouw, maar ook in en rond het circulatiepatroon voor de ontsluiting van de bovenliggende appartementen. Het interieur werd volledig door a33 ontworpen.

Het circulatiecircuit bìnnen het kinderdagverblijf wordt gekenmerkt door een soms slingerende beweging, weliswaar gefragmenteerd (een boogvorm werd discontinu gemaakt in fragmenten), en door de aanwezigheid van vaste rode inmaakkasten en –meubelen. Dat meubilair brengt kleur en contrasteert met de rest van de zichtbare materialen die voornamelijk wit en/of lichtgrijs zijn, en op die manier ‘wijst het de weg’. De rode inmaakkasten werden minutieus door de stadsdiensten naar het ontwerp van a33 gerealiseerd.
Een ander terugkerend element is de bedrukte transparante folie die de glazen elementen markeert (veiligheid!) met voor de kinderen herkenbare vormen. Er is daarbij rekening gehouden met de zichthoogte van de kinderen.

Aandacht voor de opvang van de ouders is er eveneens met een grote, centraal gelegen ontmoetingsruimte die naadloos aansluit bij meanderende circulatie en die voorzien is van veel daglicht.