Home
Kleuterschool De Tuimeling
  • Afbraak en nieuwbouw van een kleuterschool

  • Afbraak en nieuwbouw van een kleuterschool

  • Afbraak en nieuwbouw van een kleuterschool

  • Afbraak en nieuwbouw van een kleuterschool

  • Afbraak en nieuwbouw van een kleuterschool

  • Afbraak en nieuwbouw van een kleuterschool

  • Afbraak en nieuwbouw van een kleuterschool

Situering: Jan Willemstraat 12 , Blaasveld- Willebroek

Opdrachtgever: vzw Sint Amandus Sint Baptist (Vrije Basisschool Sint Joris)

Studiebureaus: Feys & Gouwy

Architect: a33- Feys & Gouwy

Opdracht: Afbraak en nieuwbouw kleuterschool

Uitvoering: 2001-2002

Kostprijs: 386 000,00 euro (excl. btw)

Op het perceel bevond zich eerder een voorlopig schoolgebouw dat werd afgebroken ten behoeve van de nieuwbouwschool. Het nieuwe schooltje is ingebed in een uitgesproken woongebied.
Het schoolgebouw bestaat uit 4 nieuwe kleuterklassen met duplex, aansluitend sanitair, een grote speelgang en een aantal lokalen voor het personeel en de technieken.

Het gebouw is zo ingeplant dat de klassen met hun achterzijde, en een aansluitend tuintje per klaslokaal, aan de linkerperceelgrens liggen en dat de speelplaats en de binnenspeelgang grenzen aan de nieuwe straat die achterliggende verkavelingen bedient. Zo worden de rustige activiteiten aangesloten op de bewoning, de lawaaierige op de straat.
De gedraaide achtergevellijn van het volume van de overdekte gang/speelplaats en de keuken zijn ingegeven door een vroeger aanwezige gracht met knotwilgen: een reminiscentie aan de footprint van de plek.
De klassen worden ondergebracht in duidelijk onderscheiden volumes onder hellend dak die qua schaal en vorm de omliggende woningen respecteren. De dakoversteek vormt een bescherming tegen oververhitting (zuidzijde). Een overdekte gang/ binnenspeelplaats onder plat dak bindt de klassen aan elkaar, zowel in grondplan (interne circulatie) als in volume.