Home
MPC Ter Bank

Situering: tervuursesteenweg, Leuven

Opdrachtgever: vzw Ter bank

Ontwerp:2012

Opdracht: vervangingsbouw van 4 besloten leefgroepen en ondersteunende diensten

Uitvoering: 2014-2015

Op de berg Tabor in Heverlee, ligt al meer dan 800 jaar de zorgsite Terbank. De site omvat het neogotische voormalig Dominicanessenklooster en een vleugel van de Priorij Terbank, beiden samen met het omliggende park beschermd als monument en dorpsgezicht. De historische gebouwen huisvesten nu de ondersteunende diensten van het Medisch Pedagogisch Centrum Terbank en de school voor buitengewoon onderwijs.
Het MPC is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes met een licht of matig mentale handicap met al dan niet bijkomende emotionele of gedragsproblemen. De jongeren met ernstige gedragsproblemen en autisme (GES+) zijn ondergebracht in drie verouderde prefabpaviljoenen in het semi-publieke park, de overige leegroepen zijn verspreid gehuisvest in woningen in en rond de stad. Het ontwerpvraagstuk richt zich specifiek op een toekomstgerichte visie op deze bijzondere zorgnoden.
De combinatie van de geschiedenis van de plek (zowel functioneel als architecturaal) levert een zeer boeiende en rijke context maar in combinatie met het gelaagde veelzijdige bouwprogramma zeker ook geen evidente opgave voor de ontwikkeling van een nieuw zorgcomplex aangepast aan de zeer specifieke hedendaagse eisen voor de doelgroep.
Uit analyse en ontwerpend onderzoek dat bij de opmaak van het masterplan in nauw overleg met de opdrachtgever en Onroerend Erfgoed werd gevoerd, bleek een restauratie van het monumentale beschermde kloostergebouw voor het MPC niet haalbaar. De ingebruikname van het klooster door de school laat dit wel toe. Ook voldoen de paviljoenen niet meer aan de huidige eisen.
Er wordt een nieuwbouw voorgesteld voor de ondersteunende diensten van het MPC en 4 leefgroepen die een functionele ontwikkeling van de zorginfrastructuur voor deze doelgroep mogelijk maken. Dit alles binnen en met respect voor de bijzondere historische context. De nieuwbouw nestelt zich in de oksel van de site tussen monument, park en de kloostermuur aan de Tervuursesteenweg. Zo wordt de zorgsite op een leesbare manier geherdefinieerd.
Tussen de beschermde kloostermuur en de nieuwbouw ontstaat een interessante spie-vormige ruimte die een interessant perspectief biedt op de historische grafkapel en die de bezoeker op een vanzelfsprekende manier naar de toegang van de nieuwbouw leidt. De muur krijgt op die manier, naast zijn afsluitende functie, een nieuwe betekenis.
De historische rondgang door het park wordt in ere hersteld en het nieuwe gebouw plant ent zich op deze rondgang. Zo wordt een open instelling gecreëerd waarbij de centrale straat doorheen het U-vormige grondplan de centrale motor wordt. De omsloten buitenruimte die binnen de U-vorm ontstaat is op het zuidwesten gericht zodat optimaal geprofiteerd kan worden van de zon en het zicht op het park en de historische kloostergevel. De private tuinen van de 4 leefgroepen schikken zich binnen de footprint van het gebouw zodat de nodige beslotenheid en privacy gegarandeerd kan worden wordt zonder afbreuk te doen aan de open relatie tot het park. Verder schikt het gebouw zich naar de natuurlijke helling van het terrein: een geleidelijke afbouw van de volumes versterkt dit en creëert maximaal lichten en zichten voor de verschillende functies.
Op die manier gaat het nieuwe MPC zowel in ligging, oriëntatie, volume en materialisatie (een beige-grijs genuanceerde steen in tegenstelling tot roodbruin) een dialoog aan met het oude klooster.