Home
't Zandhofje
 • Gewonnen wedstrijd nieuwbouw van een lagere passiefschool

 • Gewonnen wedstrijd nieuwbouw van een lagere passiefschool

 • Gewonnen wedstrijd nieuwbouw van een lagere passiefschool

 • Gewonnen wedstrijd nieuwbouw van een lagere passiefschool

 • Gewonnen wedstrijd nieuwbouw van een lagere passiefschool

 • Gewonnen wedstrijd nieuwbouw van een lagere passiefschool

 • Gewonnen wedstrijd nieuwbouw van een lagere passiefschool

 • Gewonnen wedstrijd nieuwbouw van een lagere passiefschool

 • Gewonnen wedstrijd nieuwbouw van een lagere passiefschool

 • Gewonnen wedstrijd nieuwbouw van een lagere passiefschool

 • Gewonnen wedstrijd nieuwbouw van een lagere passiefschool

Situering: Liersebaan, Zandhoven

Opdrachtgever: DBFM Scholen van Morgen

Architect: a33 architecten

Ontwerp: 2011-2013

Uitvoering: 2014-2016

’t Zandhofje is een methode basisschool met 10 klassen van het GO! en is gebouwd als model- en pilootproject PHP in kader van het DBFM project van Scholen van Morgen. Het verworven via de Open Oproep. Het PHP certificaat werd bekomen met volgende waarden: netto energiebehoefte voor verwarming

Het gebouw is ingeplant in de oksel van de Liersebaan en de Oelegembaan, volgens de assen van de aanwezige paden en groenstructuren, met maximale vrijwaring van de open ruimte.
Een semi-publieke verbindingsweg tussen de drukke Liersebaan en de Oelegembaan creëert een veilige overgangszone naar de schoolpoort. Het voorplein dat ontstaat, maakt een rustige beleving van het toekomen mogelijk en bevordert de representatieve aanwezigheid van de school in het dorp.
Een deuk in het gebouw vergroot de zichtbaarheid van de school vanop de Liersebaan. Een aantal uitstulpingen in het volume spelen in op de context en verankeren het schoolgebouw in zijn omgeving.
De school wordt overzichtelijk ontsloten door een orthogonaal assenkruis waarbij de hoofdas zich richt van de inkom naar het bos en de secundaire as de kleuterspeelplaats met sportspeelplaats verbindt. De trap en de lift komen op de kruising van de assen.
De klassen zijn maximaal gericht op de zon en profiteren van warmtewinsten en natuurlijke daglichttoetreding. Een lichtstraat laat de zon infiltreren tot diep in het gebouw, waardoor de nood aan kunstlicht tot een minimum herleid wordt.
De school wordt bekroond met een oplopend sheddak, dat laag aanzet in relatie met de omgevende woningen en zich dubbelhoog opent naar het bos.
Opvallend kleurgebruik binnen contrasteert met de sobere kleurstelling buiten. Het begeleidt de kinderen naar hun eigen plek in de school. De refter is een uitbreiding van de inkomhal en nodigt uit tot gevarieerd gebruik. De turnzaal kan volledig geopend worden naar de centrale gang en is daardoor polyvalent inzetbaar.

energie kencijfers :

Compactheid: 2,53
Netto energiebehoefte ruimteverwarming: 13,93 kWh/(m²a)
Netto energiebehoefte ruimtekoeling: 0,96 kWh/(m²a)
Resultaat luchtdichtheidstest gebouwschil: 0,32/h
E-peil: E52
NEV: 132,7 kWh/m²