Home
Ter Wende
  • Transformatie van een Observatie- en Behandelingscentrum

  • Transformatie van een Observatie- en Behandelingscentrum

  • Transformatie van een Observatie- en Behandelingscentrum

  • Transformatie van een Observatie- en Behandelingscentrum

  • Transformatie van een Observatie- en Behandelingscentrum

Situering: Mechelsevest, Leuven

Opdrachtgever: Ter Wende vzw

Architect: a33

Ontwerp:2007

Opdracht: Transformatie van een Observatie- en Behandelingscentrum

In eerste fase wordt er een masterplan opgemaakt voor de aanpak van het gebouwencomplex van dit observatie- en behandelingscentrum.
In nauw overleg met de betrokkenen wordt een langetermijnsvisie uitgewerkt voor de gebouwen.

OBC Ter Wende

Het OBC Ter Wende verleent hulp aan ongeveer 30 jongeren (4 tot 18 jaar), met ernstige emotionele- & gedragsmoeilijkheden. Ze zijn verspreid over 3 leefgroepen.

De bouwkundige infrastructuur kent een gebrek aan samenhang en is niet meer aangepast aan de hedendaagse zorgnoden; voldoende therapielokalen, elk kind een eigen kamer, voldoende buitenruimte, … Om tot een leesbare structuur te komen worden de gebouwen georganiseerd rond een centrale groene binnenkoer die verwijst naar het voormalig klooster. Hiervoor wordt het middelste van de 3 paviljoenen uit de jaren 1960 gesloopt. Alle gebouwen worden vanuit de koer ontsloten.

‘Gebouw A’, aan de straat, wordt opgetopt om plaats te bieden aan administratie en ontvangst. ‘Gebouw B’, aan de andere zijde van de koer, krijgt een kleine uitbreiding zodat het een nieuw gezicht krijgt en er twee leefgroepen in gevestigd kunnen worden. ‘Gebouw C’ komt in plaats van het nog resterende oude kloostergebouw. Door zijn specifieke architectuur met lessenaars dak is het een overgang tussen het klassiek vormgegeven Keizershof (rechts) en de modernere bestaande gebouwen van Ter Wende (links). Ze huisvest de derde leefgroep, enkele logistieke functies waaronder de keuken en therapielokalen.
De bestaande gebouwen A & B zijn gemetst in beige baksteen. Ze worden aangevuld met autonome volumes in hoofdzakelijk grijze plaatbekleding. Gebouw C is gemetst in een bruine genuanceerde steen op een sokkel van zichtbeton. De eenvoudige verticale raamopeningen zijn een reminiscentie aan traditionele klassieke architectuur.