Home
VBS Tremelo

Situering: Astridstraat 2-4, Tremelo

Opdrachtgever: Katholiek onderwijs Tremelo-Baal vzw

Studiebureaus: Archimedes nv (stabiliteit, technieken)

Architect: A33 architecten

Ontwerp:2012

Opdracht: Renovatie administratief gebouw en nieuwbouw sporthal

Uitvoering: 2016

Kostprijs: 1.227.813,-

De plannen voor de renovatie van een woning (vroegere kantoortje Wit Gele kruis) tot administratief gebouw en voor de nieuwbouw van een sporthal kaderen in een masterplan dat door A33 opgemaakt werd in 2012.

De aankoop en renovatie van het administratief gebouw moet het mogelijk maken om de administratie uit de bestaande klassenvleugels weg te halen en extra klasruimte vrij te maken om de gestage groei van het aantal leerlingen op te vangen.

De sporthal wordt ingeplant aan de Astridstraat tussen een bestaande klassenvleugel links en het administratief gebouw rechts. De nieuwbouw wordt de interface tussen dorp(sgemeenschap) en school(gemeenschap), tussen buiten en binnen de school, tussen klassen en administratie, tussen ouders en kinderen (wachtruimte onder een luifel). De sporthal past ook in de ‘brede school’ idee: de sportinfrastructuur
kan gebruikt worden door de dorpsgemeenschap buiten de schooluren zonder de rest van het schooldomein te moeten openstellen.
De ietwat ongewone vorm plooit zich naar de bestaande gebouwen, hun kroonlijsthoogte, hun bouwlijn, naar de verwachting om een inkomzone en wachtruimte te creëren, naar de eisen van de brandweer (doorgang naar de achterliggende speelplaats 4m hoog), … Een geïntegreerde aluminium luifel verbindt de 3 gebouwen en bepaalt mee de belijning van het geheel. Hij markeert duidelijk de verschillende toegangen (sporthal, speelplaats, administratie). De school krijgt op die manier een nieuw gezicht en een krachtige uitstraling en ze levert een meerwaarde voor het dorp.

De gevels van de sporthal worden uitgevoerd in een donkere gevelsteen en semi-transparant profielbouwglas. In de voorgevel zorgt dat laatste voor het doorsijpelen van de beweging naar het openbaar domein. Bij gebruik ’s avonds zal het gebouw letterlijk licht uitstralen naar buiten.

Het administratief gebouw blijft grotendeels behouden wat zijn verschijningsvorm betreft. Er is intern echter wel een zware renovatie voorzien met aandacht voor de isolatiewaarde en het wegwerken van koudebruggen. Enkele nieuwe toevoegingen zorgen voor een verfijning van het beeld.

Verder is de omgevingsaanleg mee voorzien in de opdracht. Er worden twee groenzones aangelegd met bomen en een
sportveld; een nieuwe overdekte fietsenstalling wordt strategisch ingeplant.